Toilet ombord – Regler og gode tips - smaabaadsnyt - alt om småbåde og hvad vi bruger dem til.

Toilet ombord – Regler og gode tips

Toilet ombord – en vigtig komfort

At have et toilet ombord i båden er en dejlig luksus og det giver frihed til at tage på længere dagsture, uden at være afhængig at at skulle søge i havn for at låne toilettet der. Der er en del gode råd og tips, hvis du enten har et toilet ombord eller du ønsker at etablere et toilet i båden og vi bringer her nogle gode råd om vedligehold og regler om toilet i båden.

toilet båd
Et toilet ombord giver masser af frihed og tryghed. Alt sammen noget der gør det behageligt at være på vandet. På billedet er Biltema’s model, der ikke kræver en fast installation og derfor egner sig godt til mindre både.

Regler om toilet i båd

Alle både der er bygget efter år 2000 og som har et fast installeret toilet, skal have en septiktank og en dæksgennemføring til tømning af tanken. Er båden bygget før år 2000 og har et fast installeret toilet ombord, skal der installeres en septiktank med dæksgennemføring og installationen skal udføres efter en standard (ISO 8099). Gælder dog kun hvis båden er længere end 10,5 meter, bredere end 2,8 meter og bygget efter 1980. Hvis båden ikke opfylder alle 3 kriterier er den fritaget fra installationskravene. Det er desuden ikke tilladt at tømme toiletaffald ud i havnen og havnene skal give sejlere mulighed for gratis at få tømt deres septiktanke.

Hvis du sejler mere end 2 sømil fra land i en båd der ikke opfylder de ovenstående kriterier, er det dog tilladt at tømme sin septiktank ud i havet. Opfylder din båd de 3 kriterier skal du være mindst 12 sømil fra land. Dette gælder dog kun hvis du sejler i dansk farvand og sejler du for eksempel i svensk farvand, er det helt forbudt at tømme sit toiletaffald i havet for alle bådtyper, hvis du er tættere på land end 12 sømil.

Vedligehold og installation

Hvis du udskifter dit toilet eller installerer et nyt toilet ombord er det vigtigt at du udfører det med materialer, der er særlig velegnet til formålet. Eksempler på materialer der skal anvendes er:

 • Lugtfrie slanger der er diffusionstætte og som er specifikt til anvendelse med toilet
 • Rustfrie spændebånd. Monter gerne to stk. modsat rettet hinanden
 • Vælg et toilet der er syre- og kemikalieresistent

Skal du installere et toilet eller udskifte et eksisterende toilet, er det desuden en rigtig god ide at kontrollere pladsforhold og tilslutningsmulighed. Skal du for eksempel udskifte toilettet så er det smart at det er med samme hulstørrelse, så installationen bliver så let som muligt.

Husk ved vedligehold og installation af det fastmonterede toilet at anvende de rigtige materialer som for eksempel lugtfrie slanger og rustfrie spændebånd

Undgå luftgener

På en god varm sommerdag er det sidste man ønsker sig, at der er en ram toiletlugt i båden og der er heldigvis flere ting du kan gøre for at forhindre det:

 • Skyl toilettet med ferskvand, når du forlader båden, så der ikke står saltvand i slangerne
 • Hæld rengøringsmiddel i toilettet sammen med ferskvand for at rense systemet
 • Brug saneringsvæske eller tabletter jævnlig
 • Brug slanger i din installation der er velegnede i en sanitetsinstallation
 • tøm septiktanken jævnligt

Toilet uden fast installation

Hvis man har en mindre båd uden toilet ombord kan man undgå den faste installation og i stedet anvende et transportabelt kemisk toilet. Det giver gode muligheder for at placere det både indenfor og udenfor bådens eventuelle kabine. Det transportable kemiske toilet udmærker sig særligt til bådbrug af disse årsager:

 • Egner sig fortrinligt til det sjældne behov, hvis man for eksempel kun har få langture på en sæson
 • Kræver ingen installation eller skroggennemføringer
 • Er let at rengøre og vedligeholde
 • Skal ikke frostbeskyttes om vinteren
 • Ingen lugtgener fra slanger ombord
 • Kræver meget lidt plads

Det transportable toilet er let at betjene. Udskylning foregår ved et pumpehåndtag der skyller med vandet der er i beholderen. Skal toilettet tømmes når man er i havn, kan man let klikke overdelen af og transportere tanken til havnens tømningsanlæg eller til toilettet, hvor det kan tømmes ved hjælp af den praktiske tud, der kan drejes ud til siden.

Diskret placering i båden

I båden bør man skabe mulighed for at man kan sidde diskret på toilettet og har man en båd med lukket kabine er det en god ide at placere toilettet der. I mere åbne både, skal man være lidt kreativ men man kan sagtens lave et diskret “toilet-hjørne” hvor man hænger et stort badehåndklæde op der kan give lidt privatliv ombord. Løsninger hvor man laver en form for rund brusekabine med badeforhæng er også set og det giver yderlige den fordel, at man kan anvende det hvis der skal klædes om efter en svømmetur.

toilet båd
Find en diskret placering ombord til det kemiske toilet. Her er det placeret inde i kabinen, som man let kan lukke til. På mere åbne både kan man med lidt kreativitet, snor og lidt presenning eller et badelagen skabe et aflukket område, så man kan sidde diskret

Let rengøring af det kemiske toilet

Det transportable kemiske toilet er udstyret med en effektiv skyllemekanisme der gør det let at holde rent og det er muligt helt at undgå lugtgener fra dette, hvis man følger brugsanvisningen og anvender sanitetsvæske. Tømning af det transportable toilet sker via det indbyggede tømningsrør, der foldes ud til siden og man kan således tømme indholdet ud i et almindeligt toilet, når man er i havn eller anvende de særlige tømningsstationer, der er til dette på havnene. Når indholdet er tømt ud, skyller man beholderen med ferskvand og påfylder sanitetsvæske.

toilet båd
Brug de rigtige rensemidler til det kemiske toilet og husk påfyldning af sanitetsvæske, der sørger for en helt lugtfri oplevelse. Biltema har hele sortimentet i skyllevæsker og plejemidler til det kemiske toilet

LÆS OGSÅ:
Udskift bådens styrestol