Sjællands Småbådsfiskeklub - smaabaadsnyt - alt om småbåde og hvad vi bruger dem til.

Sjællands Småbådsfiskeklub

blev dannet i 1986 af en gruppe lystfiskere der havde specialiseret sig i trollingfiskeri fra småbåde. Siden er klubben vokset, så vi i dag har ca. 1400 medlemmer fordelt over Sjælland og omkringliggende øer.

Da Sjællands Småbådsfiskeklub i sin tid startede, hed den Danmarks Småbådsfiskeklub og dækkede hele landet, men det viste sig dog snart, at det var bedst, at dele landet op i tre klubber, der alle har det samme formål.
Klubbens formål er at øge kendskabet til fiskeri fra småbåd, og det dækker over alle former for fiskeri, selv om der nok er flest trollingfiskere, der deltager aktivt, også på vores klubmøder om mandagen, hvor vi samles i klublokalerne for hygge og et foredrag i ny og næ.
Igennem klubben er der også mulighed for at benytte sig af den fordelagtige forsikringsordning, de 3 småbådsklubber har med Tryg forsikring.
Forsikringen giver dækning hele året rundt og i hele Norden, både når vi sejler og når vi trailer bådene.

Foreningen har klublokale på Roskildevej 414, 2640  Hedehusene. Vi holder foredrag den 1. mandag i måneden kl. 19.00, og de øvrige mandage samles vi for fælles hygge. Alle er velkomne, og er du endnu ikke medlem, er du velkommen til at komme forbi og se, hvad det er for en klub

 

Læs mere her