Benzin på påhængsmotoren - smaabaadsnyt - alt om småbåde og hvad vi bruger dem til.

Benzin på påhængsmotoren

2-takt eller 4-takt påhængsmotor

Den store forskel mellem 2- eller 4-takt påhængsmotorer ligger i forskellen mellem den måde de to forskellige motorer smøres på. En 4-takt motor anvender et oliereservoir, der er indbygget på samme måde som en almindelig personbil. En 2-takt motor får derimod sin smøring fra olie der tilsættes benzinen og når denne olie suges ind i motoren, sørger den for at en pasende mængde olie aflejres på for eksempel cylindervægge og andre vitale dele af motoren.

Brug godkendt 2-takt olie

På 2-takt påhængsmotorer blandes olien direkte i benzinen eller påfyldes en oliebeholder der selv doserer den rette mængde til den pågældende motor. Hvadenten din 2 takt påhængsmotor anvender det ene eller det andet smøresystem, er det vigtigt at du anvender en olie der er beregnet til påhængsmotorer, da den indeholder vigtige additiver der blandt andet modvirker fugt og beskytter mod korrosion i motorens vitale dele.

TC-W3 er en varemærkebetegnelse for 2-takt olie, der er godkendt af så at sige alle producenter af påhængsmotorer. TC-W3 betyder at olien skal være testet på følgende områder:

  • Korrosionsbeskyttelse
  • Antændelsesevne
  • Smøreevne
  • Blandingsevne
  • Filterkompatibilitet
  • Stempelringstest

Går man efter denne godkendelse er man sikker på at olien er af en god kvalitet og godkendt af påhængsmotor-fabrikanterne.

TC-W3 er din garanti for at olien overholder visse krav og beskytter din motor optimalt

Bland benzin og to-taktolie i det rigtige forhold

Din benzin og to-taktsolie skal blandes i det rigtige forhold og her skal man som tommelfingerregel altid blande i det forhold som fabrikanten af påhængsmotoren foreskriver. På visse modeller er blandingsforholdet angivet på selve påhængsmotoren og er du i tvivl om forholdet på præcis din motor, er det en god ide at spørge en forhandler til råds, der har speciale i dit mærke.

Her er det en ældre Yamaha 2takt. Blandingsforholdet er 1:100. Altså 1% to-taktsolie i benzinblandingen

Blyfri benzin er OK

Generelt kan man sige at alle totaktsmotorer påhængsmotorer kan køre på blyfri benzin. Bly blev for snart nogle år siden tilsat for at smøre ventilerne i firetaktsmotorer, men de firetakts udenbordsmotorer er blevet ændret så alle idag også kører på blyfri benzin. Enkelte firetaktere kan køre på begge dele, og så kan man lige så godt vælge det der er let tilgængeligt og desuden mere miljøvenligt.  

LÆS OGSÅ:
Mercury lancerer verdens første V12 Verado 600hk påhængsmotor

Pas på gammelt benzin

Benzin kan blive for gammel. De additiver som er tilsat benzinen vil nedbrydes med tiden og benzinen vil miste sin evne til at antænde og derved virke som kilden til de små eksplosioner, der foregår i motoren. Hvis benzinen er olieblandet med totaktsolie og derefter har fået lov at stå og blive gammel, vil der kunne opstå gele-agtige klumper som man under ingen omstændigheder skal have ind i motoren.

Benzinen starter nedbrydning efter ca. 2-3 måneder og hvis du er i tvivl om din benzin er for gammel er det en god ide at lugte til den – lugter den råddent er det et sikkert tegn på at den er blevet for gammel og du skal sørge for at den ikke skader din motor.

Sørg for at din tank og slange er i en god stand, så du undgår kondens og/eller snavs der kan give udfordringer for din påhængsmotor

Undgå kondensvand

Påhængsmotorens tank udsættes ofte for ret store temperatursvingninger og det kan derfor være svært helt at undgå kondensvand. Hvis du har en indenbordstank, er det en rigtig god ide at fylde den helt op efter brug, da man derved mindsker risikoen for kondens. Desuden bør man montere et vandudskilningsfilter, der både opsamler skidt og vand.

Hvis du anvender en løs tank, og har mistanke om der er skidt eller vand i benzinen, kan man lyse ned i tanken og ofte kan man se skidt eller vand på bunden af denne. Hvis du er i tvivl er det en god ide at kassere benzinen – det er trods alt bedre at være helt sikker på, at man ikke får problemer på havet.

Udskift benzinslange og pumpebold

Med tiden kan benzinslangen til den eksterne tank blive mør eller pumpebolden kan miste sin fleksibilitet og blive hård at pumpe på. Hvis det er tilfældet er det en god ide at udskifte det og det er en reparation, de fleste kan udføre selv.

LÆS OGSÅ:
Rhino DX 68V - elmotor med Vario-power

Se i videoen, hvordan du lettest udskifter slange med pumpebold og hvordan du på en sikker på fastgører den til din benzintank.

Hvilken størrelse benzintank

Påhængsmotorens eksterne tank, skal passe i størrelse til den aktuelle afstand man ønsker at sejle. Ofte leveres påhængsmotorer med følgende tankstørrelser, der kan give et fingerpeg om hvilken størrelse tank, man skal vælge:

2 – 20 HK 12 Liters tank

20 eller flere HK 24/29 liters tank

Benzintankens størrelse skal passe til din påhængsmotors forbrug på den aktuelle strækning du påtænker at sejle

På billedet to tanke af forskellig størrelse og med og uden tankmåler. Vælg en størrelse tank, der passer til hvor langt du vil sejle og hold øje med dit forbrug

Når du sejler er det vigtigt, at du hele tiden holder øje med hvor meget brændstof du har brugt på turen og sammenholder det med hvor lang strækning, du skal tilbagelægge for at komme i havn igen. Her er den indbyggede tankmåler vigtig og kan hurtigt give dig den aktuelle mængde, du har tilbage i tanken.

Hvad mener du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.