Sponsorer til tunmærkningsprojektet søges - smaabaadsnyt - alt om småbåde og hvad vi bruger dem til.

Sponsorer til tunmærkningsprojektet søges

I gennem flere år har specielt danske og svenske lystfiskere bistået respektive organisationer med at mærke blåfinnet tun, til brug for analyse og forskning. Nu tager danske lystfiskere et yderligere skridt i at sikre et kontinuerligt arbejde til fremme af forståelse for vandring og adfærd hos tun i danske farvande og for hvordan fiskeri, fødetilgængelighed og klima påvirker tunens opholdssteder og vandringsfærd. Alt sammen med henblik på at sikre en bæredygtig bestand af den blåfinnede tun i dansk farvand.

Som bekendt er Foreningen “Tunmærkningsforeningen af 2019″s formål at tilvejebringe økonomiske midler til de elektroniske mærker, der sættes på tunene med henblik på at sikre videnskabelige data om tunbestanden i Danmark til brug for analyse og forskning på Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

Siden stiftelsen i august 2019 har foreningen fået knap 100 medlemmer, som hver har betalt medlemskontingent på 250 kr. Foreningen har desuden modtaget en større donation på 10.000 kr. fra et af deres medlemmer.

Forudsætningen for en mere målrettet fund-raising er nu også etableret efter at bestyrelsen har sikret solidt grundlag for foreningens virke gennem Horten Advokater, således at både foreningens medlemmer og sponsorer er sikret ordentlige forhold og vilkår.

Bliv sponsor og kom med ombord

Tunmærkningsforeningen agter at samle penge ind til dette års tunmærkning via private donationer – helst på mindst 25.000 kr. – svarende til prisen på ét ”pop-up mærke”. Dette kommer til at ske via netværk og personlige kontakter. Personer, som på denne måde støtter op om projektet vil samtidigt få chancen for en plads i en af bådene med henblik på at se denne del af projektet fra første parket. Skulle der opstå en situation, hvor der er flere donorer end der er pladser, vil der blive trukket lod.

LÆS OGSÅ:
Torsk - Ny verdensrekord på 55,5 kg.

Bestyrelsen har udarbejdet denne video af sidste års tunmærkning, som kan bruges til at forklare, hvad projektet går ud på. Videoen kan ses her: https://www.youtube.com/watch?v=qseD6g-TFCk

Skulle du have lyst til at høre nærmere om Tunmærkningsforeningen af 2019 eller støtte foreningen, kan du kontakte:

Nils Wang Formand, Tunforeningen af 2019 E: nilswang@privat.dk M: +4529991098

STØT VIDENSKABELIG MÆRKNING AF BLÅFINNEDE TUN I DANSK FARVAND

Baggrund

Hvorfor er den blåfinnede tun vendt tilbage til danske farvande efter 50 års fravær? Hvor kommer fiskene fra, og hvor svømmer de hen efter deres besøg i sommer- og efterårsmånederne? Det er de spørgsmål, der ligger bag et enestående og succesfuldt mærkningsprojekt under ledelse af Danmarks Tekniske Universitet (DTU Aqua). Formålet er bl.a. at skaffe bedre forståelse for, hvordan faktorer som fiskeri, fødetilgængelighed og klima påvirker tunens opholdssteder og vandringsadfærd.

Ud over at biologerne udtager en række DNA- og blodprøver fra de fangede tun, mærkes disse imponerende fisk på flere hundrede kilo også med forskellige mærker, herunder de såkaldte “Pop-Up mærker”, som opsamler data om svømmedybde, lys og vandtemperatur. Disse data sendes via satellit tilbage til forskerne, når mærkerne falder af 8-12 måneder senere. Dataene kan bruges til at beregne fiskenes vandring ved hjælp of matematiske modeller.

Projektet har de seneste tre år mærket mere end 150 tun i dansk farvand. DTU Aqua samarbejder med forskere fra Sverigs Lantbruksuniversitet (SLU) og med støtte fra Nordisk Ministerråd. Tunmærkningen foregår i et område, som ligger omkring 15 sømil nord for Skagen.

“For at få mest mulig viden om tunens færden, får vi brug for endnu flere data end dem, de sidste tre års mærker kommer til at give os. Det er især de mærker, som kan fortælle os om tunens vandring, der er værdifulde for os. Så jo flere af de avancerede “Pop-up mærker” vi kan få aktiveret jo bedre” siger professor Kim Aarestrup fra DTU Aqua, som leder mærkningsprojektet.

LÆS OGSÅ:
Større antal blåfinnet tun nu set i Øresund !

Ud over biologerne fra DTU Aqua deltog der sidste år næsten 400 frivillige erfarne sportsfiskere primært fra Danmark og Sverige, fordelt på omkring 70 både i projektet. “Fiskeri med Big Game stænger er den bedste og mest skånsomme måde at få tunen mærket på. Derfor kunne dette projekt ganske enkelt ikke lade sig gøre uden massiv hjælp fra de mange dygtige fiskere” siger Professor Brian MacKenzie. Det er ikke tilladt at fange blåfinnet tun i danske farvande, men projektet har fået en dispensation. Alle fisk genudsættes efter den korte mærkningsproces.

DU KAN STØTTE PROJEKTET

De omtalte “Pop Up mærker”, som gør det muligt at beregne tunens vandring, koster 25.000 Dkr pr styk og projektets basisøkonomi muliggør kun indkøb af et begrænset antal.

Du eller din virksomhed kan derfor støtte projektet ved at donere penge til indkøb af mærker gennem ”Tunmærkningsforeningen af 2019”, der er oprettet med det ene formål at skaffe økonomisk støtte til dette forskningsprojekt.

Du kan se mere her: https://www.youtube.com/watch?v=qseD6g-TFCk

Kontakt: Nils Wang, Formand, Tunmærkningsforeningen af 2019, Email: nilswang@privat.dk

Hvad mener du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.