Styrket nordisk tun-projekt Hele 80 tun skal mærkes! - smaabaadsnyt - alt om småbåde og hvad vi bruger dem til.

Styrket nordisk tun-projekt Hele 80 tun skal mærkes!

Tun-projektet begynder den 22. august 2020

For fjerde år i træk, vil tun-projektet samle nogle af landets dygtigste havfiskeri i Skagen, med henblik på at fange og mærke en række blåfinnede tunfisk således at der kan ske værdifuld opsamling af data omkring tunfiskenes vandring.

Projektet vil forløbe fra den 22. august til den 6. september 2020.Projektet foregår i tæt samarbejde med forskere fra Sveriges (Sveriges Landbrugsuniversitet), Irland (Inland Fisheries Ireland) og UK (Center for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, University of Exeter), som foretager lignende mærkninger.

De nye videnskabelige resultater vil hjælpe forskerne til at forstå, hvordan faktorer som fiskeri, klima og fødetilgængelighed kan påvirke tunens opholdssteder og vandringsadfærd, og i hvilket omfang de to grupper af tun opholder sig sammen. Herigennem håber forskerne bedre at kunne forstå bestandsdynamikker og dermed bedre kunne rådgive i forhold til en bæredygtig forvaltning fremover, således at tunen vedbliver med at være en del af den danske fiskefauna og fremover også en meget værdifuld ressource for det rekreative fiskeri.

Styrket nordisk projekt.

Efter et par år, hvor de respektive nordiske lande har arbejdet med opgaverne nationalt, så har det svenske og det danske projekt i den grad slået pjalterne sammen.

Det største arbejde udføres af frivillige sportsfiskere, som stiller erfaring, båd, grej og muskelkraft til for at fange tunene til forskerne.

Dette betyder at det samlede projektet bliver mere effektivt da der kan samarbejdes på alle fronter, dette vil bl.a. afstedkomme at det i stedet for at skele til nationalitet, så er det altid den nærmeste mærkningsbåd, som kommer til lystfiskernes både og mærker tunfisken.

Efter et par år hvor specielt de danske lystfiskere, har haft held med at fange og mærke de store fisk – er der i den grad steppet op på den svenske side, hvor der meldes om rekordstor tilslutning og samlet set vil 2020-projektet være det største nordiske tun-projekt nogensinde.

Hele 80 tunfisk skal mærkes

Som en del af det styrkede dansk/svenske samarbejde, er der også samarbejde om de eftertragtede og dyre mærker, og det er lykkes de dygtige projektejere at skaffe mærker til hele 80 tunfisk.

Planen er, at de erfarne sportsfiskere nænsomt fanger tunen, hvorefter forskerne påsætter mærkerne og genudsætter fisken. Det er ikke tilladt at fange blåfinnet tun i danske farvande, men projektet har fået en dispensation. Har du lyst til at hjælpe DTU Aqua med at mærke blåfinnet tun, er du velkommen til at kontakte Kim Aarestrup, kaa@aqua.dtu.dk inden den 10. august kl 17. For at kunne komme i betragtning som hjælpefisker skal man kunne dokumentere erfaring med big game fiskeri og erfaring med fangst af meget store tun (over 200 kg) er en klar fordel. 

Mulighed for at deltage

Projektet foregår med udgangspunkt fra Skagen Havn. Fiskeriet foregår på Skagerrak, så der kan være store bølger, der er mange deltagere og tunene skal fightes så kort tid som muligt og genudsættes i live efter mærkning. Nedenfor følger derfor en række krav for at komme i betragtning.

BÅDEN:  

Skal være udstyret med AIS (både modtager og sender)

God VHS radio

Diverse livredningsudstyr

BESÆTNING:

Skal have erfaring med big game fiskeri, fangst af tun over 200 kilo en fordel

Alle fiskere skal have gyldigt fisketegn

Man skal som minimum være 3 mand i båden

GREJ:

Der skal anvendes minimum 80 lbs hjul, 130 lbs line og 180 lbs forfang

Der må kun anvendes cirkelkroge

Gaffen skal være kraftig nok til at håndtere en meget stor tun -nærmere specifikationer kommer senere

Deltagelse af minimum en uge i træk

At man opfylder kravene garanterer IKKE at man er med. Vi har en begrænsning i antal både vi kan håndtere, men forsøger at få så mange med som muligt. Hvis man ikke bliver udvalgt, er man selvfølgelig mere end velkommen til at deltage som besætning på en af de udvalgte både.


2 thoughts on “Styrket nordisk tun-projekt Hele 80 tun skal mærkes!

Hvad mener du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.