Sådan læser du vejrudsigten - smaabaadsnyt - alt om småbåde og hvad vi bruger dem til.

Sådan læser du vejrudsigten

Vejrudsigten bestemmmer

Vejrudsigten er utrolig vigtig i forhold til om du skal tage på vandet eller ej. De lokale forhold ved kysten eller længere ude kan forandre sig og være helt anderledes eller i stand til at ændre sig i løbet af dagen og derfor er det vigtigt at du kontrollerer vejret før du drager ud. På redaktionen har vi færdes med mindre joller og småbåde på vandet i mere end 45 år og sammen med kompetente sejlere fra SejlSikkert, bringer vi nu her gode tips som du bør kende, når du skal læse vejrudsigten.

For alle sejlere er vejrudsigten vigtig og den bestemmer om du skal blive på land eller tage ud – hele året rundt

Bliv fortrolig med din kilde

Mange kontrollerer vejrudsigten via en app eller en hjemmeside. Vigtigt er det at blive fortrolig med den kilde du anvender, så du ser på de rigtige områder og får de rigtige informationer som grundlag for din sejlads, før du drager ud. Der findes på markedet mange forskellige apps der kan vise vejr, vind og strømforhold – vi nævner her nogle:

  • YR som er udbudt af Meterologisk Institut i Norge og som dækker hele verden
  • DMIs vejr app
  • SejlSikkert som dækker Danmark og bygger på data fra DMI

Kortudsnit af de 3 vejr-apps kan ses herunder. Fra venstre YR, DMI og SejlSikkert

Sådan læser du vinden

Vinden er ofte den udslagsgivende faktor for om man skal tage på vandet eller ej. For meget vind skaber på det frie vand bølger og der kan opstå farlige situationer, hvor især mindre både vil have svært ved at bjerge sig. Også komforten spiller ind, da det er noget mere ubehageligt at sejle i bølgerne, end når der er stille.

Vejrudsigten angiver hvor meget vind der vil være i det pågældende område og kan for eksempel være angivet med farver, der indikerer vindens hastighed. Når du ser på vejrkortene, er det vigtig at du også skeler til de områder, der ligger i nærheden af dig, da det er med til at vurdere, hvor sikkert det er at sejle ud.

De forskellige vejr-apps angiver vindens hastighed over tid på den pågældende dag. Hvis du tager ud i Nordsøen eller andre åbne havområder 1-2 dage efter et blæsevejr, bør du også se på prognoser for bølgehøjder, da der kan stå “gammel sø”.

Herunder ser du et eksempel på hvordan vindprognosen ses på DMIs app. hvor en slider i bunden af app-en anvendes til at se vindens styrke frem i tiden.

Et praktisk eksempel

Alt afhængig af din båds størrelse og evne til at sejle i bølgerne, bør du sætte dig nogle grænser for, hvornår du vil tage ud og hvornår det er bedre at blive på land. Til eksempel er redaktionens båd en 6 meter lang planende båd med påhængsmotor og hvis vi vil sejle ud på åbent vand, 20 sømil fra udgangshavnen, er vores grænse 4 m/s. Denne grænse er sat af hensyn til, at der skal sejles langt men også at det skal være komfortabelt at sejle så langt.

Vejrudsigten skal være stabil og gerne i en længere periode før vi drager ud – det vil sige den forventede tid vi vil tilbringe på vandet plus nogle timer og meget gerne med en aftagende vind. Hvis vi tager ud i for eksempel 3 m/s om morgenen og vejrudsigten lover 5-6 m/s senere på dagen, så planlægger vi vores sejlads efter dette og sørger for at være tættere på kystlinjen senere på dagen.

Hvis vi omvendt skal sejle i for eksempel Lillebælt i de smalle områder, er der næsten ingen grænse for, hvor meget vind der må være. Kystlinien sørger for at bølgehøjden ikke bliver for høj. Samme regel er gældende, hvis du sejler i et område tæt på land i fralandsvind. Her vil du også opleve at der ikke vil være væsentlig med bølger. Vær dog opmærksom på, at du let kan blive snydt af den manglende bølgehøjde, hvis du til eller fra området med kystlæ skal krydse åbne strækninger, hvor vinden har frit spil.

Sejler du tæt på kysten i fralandsvind er der læ og mindre bølger, men vær opmærksom hvis du skal krydse åbne fjorde eller andet hvor bølgerne kan være større

Viser prognosen den rigtige vindstyrke?e

SejlSikkert har fået flere henvendelser fra brugere, der har oplevet hårdt vejr på trods af, at SejlSikkert appen og DMI har vist betydeligt lavere vindstyrker.

Grundlæggende er SejlSikkert appen en grafisk visning af DMI’s prognoser. Prognosen viser den forventede gennemsnitlige vindstyrke, og den viser således ikke vindstød. Vindhastigheden vises altså som det forventede gennemsnit over en periode, og der vil altså derfor være perioder, hvor vindstyrken er højere og tilsvarende lavere. Folk på vandet vil typisk have fokus på de perioder, hvor vindstyrken er højere end gennemsnittet.

Om sommeren tæt ved kysterne kan der samtidig opstå forskellige lokale påvirkninger af vinden, bl.a. en pålandsvind, når temperatur stiger inde i landet, mens vandet er relativt koldere.

I forbindelse med varmeperioder kan der også lokalt opstå Cumulus-skyer og tordenbyger med kraftige vindstød. Kort derfra kan vinden være hele normal. Derfor er sommervejret ekstra svært at forudsige i prognoseform.

Det bedste du kan gøre er at bruge flere forskellige vindprognoser, så du kan få et indtryk af variationen i mellem prognoserne. Du kan også se på de aktuelle faktiske målinger af vinden fra DMI’s stationer og andre observationer. Samtidig er det vigtigt selv at observere, om der er byger i form af mørke cumulus-skyer eller opfriskende vind på vej. Gør båden klar til hårdt vejr / regnvejr og gå om muligt i havn.

Husk dit skipper-ansvar

Det er skipper der bestemmer om der skal sejles eller ej. Det kan være en svær og tung beslutning at stå med, når hele familien står klar eller venner er inviteret med på en sejltur og båden er pakket til gode oplevelser på vandet. Der er dog flere gode råd i den sammenhæng som gør det lidt lettere at håndtere – vi nævner her nogle eksempler:

  • Hav et alternativ parat og gør det helt tydeligt for deltagerne i planlægningsfasen. Alternativet kan for eksempel være at sejle i et andet område end det planlagte
  • Hvis der er tale om en familietur og det er helt umuligt at komme ud, så hav et alternativ på land parat i stedet for
  • Bliver du overrasket af vejret i det område, hvor du er sejlet ud, så træf en hurtig og rigtig beslutning om at sejle ind igen

Hvis du ligger i havn og eventuelt er blæst inde i flere dage, kan beslutningen være ekstra svær om ikke at tage ud. Men husk på at du har et skipperansvar og hvad der er den rigtige beslutning og hold fast i den. Ofte kan man også støde på andre “seje erfarne typer” i havnen, som har andre meninger om hvornår man skal sejle ud. Deres holdninger kan til tider være ret markante, men husk på at det er dig der kender egne, medpassagerers og ikke mindst bådens begrænsninger i forhold til det pågældende vejr.

Skipperansvar er ikke bare at huske at tage redningsveste på, men i høj grad også at tage de rigtige beslutninger om at sejle ud eller ej på baggrund af vejrprognoser

Dette indlæg er bragt i samarbejde med Søsportens Sikkerhedsråd, der står bag SejlSikkert-indsatsen, der blandt andet rummer et netværk af 450 frivillige og som arbejder på at øge sikkerhedskulturen blandt sejlere, fiskere, roere og alle andre, som dyrker fritidsaktiviteter på vandet. Du kan læse meget mere om SejlSikkert her

LÆS OGSÅ:
Vandet er fortsat koldt. Husk redningsvesten når du skal på vandet