Husk redningsvesten på vandet - smaabaadsnyt - alt om småbåde og hvad vi bruger dem til.

Husk redningsvesten på vandet

I Danmark er det lovpligtigt, at der skal være redningsveste eller svømmeveste til alle ombord og det straffes med bøde, hvis det ikke er tilfældet. Denne regel er lavet for at beskytte sejlerne og deres familier, da sejladsen bliver mere sikker under disse forhold og fordi de fleste sejlere ikke bar redningsvest, når der opstod alvorlige ulykker til søs. Det er derfor stærkt anbefalelsesværdigt at alle ombord bærer en redningsvest, når man skal på vandet og vi ser her på hvordan du på en god måde lever op til dit skipperansvar og sørger for at dette sker.

Som englænderne sige: ”Useless unless worn” – frit oversat ”Virkningsløs hvis vesten ikke er på”

Lær børnene det

Man kan med meget stor fordel øve brugen af redningsvesten, når bare det sker under trygge forhold. Gør det gerne til en fast tradition at børnene tester deres redningsvest, når de alligevel skal i vandet for at bade. Denne træning giver tryghed og de vænner sig til at forholde sig roligt og lade redningsvesten holde dem flydende. Vi har på redaktionen praktiseret dette i mange år og børnene syntes det er en sjov måde at bade på og man kan samtidigt lære dem om redningsvestens evne til at vende en person og også hvordan man skal forholde sig i ro, selvom der er bølgeskvulp og man bliver overskyllet med vand.

redningsvest
Træn med børnene under trygge forhold så de bliver bekendt med redningsvestens funktion og gør det til en god vane altid at bære redningsvesten, når de er på vandet.

Hop i vandet med og uden redningsvest

Voksne og unge personer kan bestemt også have glæde af at teste redningsvesten, hvor man lærer at stole på denne og at mærke, hvor vigtig den er i forhold til at få sig vendt i vandet og at holde sig flydende. Hvis du anvender en redningsvest med udløser og patron, så er det en fin lejlighed lige at tjekke hvordan vesten virker, når du alligevel skal udskifte patronen og/eller udløsermekanismen.

En meget lærerig øvelse er at springe i vandet, eventuelt med tøj på, og mærke den store forskel, der er i at skulle holde sig flydende ved at træde vande kontra den samme øvelse, hvor der bæres en redningsvest. Har du først prøvet dette vil du på egen krop opleve, hvor meget redningsvesten bærer dig oppe og hvilket fremragende udstyr den er.

Børnene skal lære at redningsvesten er til for at hjælpe dem, så de kan føle sig tryg under forskellige aktiviteter. Her fiskes der sild på en havnekaj og barnet bærer en redningsvest som sikkerhed, hvis det skulle falde i vandet

Sådan efterser du din redningsvest

Hvis du anvender en redningsvest af den traditionelle type, der er fremstillet af et faststofmateriale er det let at udføre et årligt eftersyn på denne og du bør tjekke disse ting:

 • Låseclips og spænder. Fungerer de efter hensigten og er de hele og ubeskadigede
 • Stofmateriale og syninger i vesten. Er vesten mør eller hullet bør den udskiftes
 • Er reflekser hele og rene
 • Er fløjten fastgjort i redningsvesten og virker den

Mange anvender idag selvoppustelige redningsveste, da de fylder mindre og er mere bekvemme at bære end faststofveste. Det er en særlig god ide at kontrollere de selvoppustelige redningsveste en gang om året og det er for de fleste en simpel og uproblematisk manøvre, som giver en god tryghed ombord. Er du usikker på hvordan du udfører kontrollen, så spørg dig frem hos din marineforhandler eller hos andre medsejlere.

Kontrollen udføres bedst på et bord eller en plan overflade og den indeholder disse kontrolpunkter:

 • Udløsermekanisme, tjek at dato ikke er udløbet og at indikator stadig er grøn
 • CO2-patron, tjek at der ikke er hul i toppen og at den vejer det den skal
 • Kontrol af blæren om den er i stand til at holde luft
 • Funktion af indblæsningsrør og ventil

Der er rigtig god hjælp at hente i nedenstående videoer og husk også at kaste et blik i redningsvestens brugermanual, da den kan indeholde vigtige oplysninger i forhold til den specifikke model.

Særligt for dig der fisker

Rigtig mange anvender deres egen båd til at fiske fra og er man for eksempel decideret fritidsfisker, hvor man udfører arbejde ombord er man særlig udsat for at falde i vandet, da der udføres et ofte tungt arbejde og der skal håndteres net, garn og ruser i forbindelse med sit ophold på vandet. Derfor er det vigtigt, at du gør det til en god vane at bære din redningsvest og også fremtræder som en rollemodel for de andre, måske mere uerfarne, fiskere på havnen

Fritidsfiskeriet stiller også særlige krav til vedligeholdelsen af din redningsvest, da den er mere udsat for slid end det er tilfældet hos almindelige fritidssejlere. Gør det derfor til en god vane at kontrollere, at din vest ikke er hullet eller slidt med risiko for at nedsætte funktionen i en eventuel kritisk situation.

Som fritidsfisker er du i kraft af det fysiske arbejde med net, garn eller ruser ombord i en særlig risiko – så husk at få redningsvesten på og fremtræd som en god rollemodel for andre fiskere

Husk dit skipperansvar

Som kaptajn på båden har du et skipperansvar og det indbefatter, at du italesætter sikkerheden og brugen af redningsvest ombord. Før hver sejlads bør du gennemgå bådens sikkerhedsregler som placering af lænsepumper, brandslukkere, redningsflåde, kasteliner og meget andet, der kan blive brug for i en pludselig opstået situation ombord.

Sikkerhedsgennemgangen skal som nævnt også omfatte brug af redningsveste og som skipper på båden, bør du stille krav om at de anvendes hele tiden under sejladsen. Afhængig af hvilke personer der deltager på sejlturen, kan det være mere eller mindre vanskeligt at komme ud med budskabet om at redningsvesten skal bæres hele tiden. Er der tale om erfarne sejlere, der i mange år har fravalgt redningsvesten kan det være svært at få det sagt på den rigtige måde og her kan humor og sarkasme være med til at “bryde isen” – her er et par eksempler:

 • Tag lige din redningsvest på – jeg gider ikke at bruge en hel fiskedag på at lede efter dig på havbunden
 • Din kone er ligeglad – men jeg vil gerne have at du lige tager en redningsvest på
 • Her på båden fanger vi flere fisk, når vi bærer redningsvesten hele tiden
 • Selvom fedt flyder ovenpå så tag lige redningsvesten på
 • Tag lige redningsvesten på – så har du også noget du kan tørre fingrene af i, når du har fået lov at holde de fisk jeg fanger
 • Det er muligt at den tøse-røde farve på redningsvesten ikke passer til resten af din påklædning, men nu er det jo ikke modeopvisning vi skal til

I andre situationer kan man gå mere direkte i sin kommunikation uden den anvendte humor, men stadig i en passende direkte tone:

 • i mere end 75% af alle ulykker til søs bar sejlerne ikke redningsvest – jeg ønsker ikke at vi i min båd bliver en del af denne statistik
 • Rigtig mange uheld til søs sker på korte kystnære ture – og det er præcis sådan en vi skal på idag
 • Jeg gider ikke bruge så mange penge på en god redningsvest, hvis den bare skal ligge gemt under dæk
 • Druknedøden skulle være en af de mest ubehagelige måder at dø på – så tag venligst din redningsvest på

Sejlsikkert indsatsen

Dette indlæg er bragt i samarbejde med Søsportens Sikkerhedsråd, der står bag Sejlsikkert indsatsen, der blandt andet rummer et netværk af 450 frivillige og som arbejder på at øge sikkerhedskulturen blandt sejlere, fiskere, roere og alle andre, som dyrker fritidsaktiviteter på vandet. Du kan læse meget mere om SejlSikkert her

soesport.dk

LÆS OGSÅ:
Når kulden rammer dig til søs

One thought on “Husk redningsvesten på vandet

Hvad mener du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.