Hey Skipper ! - smaabaadsnyt - alt om småbåde og hvad vi bruger dem til.

Hey Skipper !

Som skipper har du ikke alene ansvar for, at dit grej er i orden, og at du har tjek på vejrudsigten, når du sejler ud. Du har også ansvar for, at alle om bord bærer redningsvest – for skipperansvar handler om at vise omsorg og sørge for, at alle kommer sikkert i havn. I de sidste uger havne i hele landet blevet udstyret bl.a. med skilte ved udsejlingen og plakater på bådbroerne, som opfordrer fritidssejlere og fritidsfiskere til at tage skipperansvar. 

Det er skipperen, der bestemmer på båden, og hvis skipper har en regel om, at alle skal bære redningsvest, så er det det, man gør. Sådan er det i den ideelle verden.

En undersøgelse fra SejlSikkert, som Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden står bag, viser, at det er stærkt socialt betinget, om man bruger vest ombord på en båd. I 85 pct. af tilfældene, hvor der er flere om bord på en båd, har enten alle vest på, eller ingen har vest på. Kun i 15 pct. af tilfældene er der både personer med og uden vest om bord.

En opfordring til skipperne

Dette års SejlSikkert-kampagne, som Søsportens Sikkerhedsråd og TrygFonden står bag, handler derfor om at få skipperne til at sætte det gode eksempel og minde om, at de er garanter for sikkerheden om bord.

Jeg medgiver gerne, at det kan være svært at bede sin makker i båden tage vest på, men omvendt så ved vi også, at redningsveste øger chancen for at overleve ved ulykker på vandet. Tænk på det værst tænkelige, at du må kontakte din makkers ægtefælle og fortælle, at der er en eftersøgning i gang efter manden eller konen, som er faldet over bord. Vi vil derfor gerne gøre det legitimt som skipper at stille krav til alle om bord, at de skal bære vest. Selv gør jeg det, at jeg tager redningsvest på og lægger en stak i cockpittet, så der ikke er nogen, der er i tvivl om, at alle bærer vest på min båd, siger Sten Emborg, specialkonsulent i Søsportens Sikkerhedsråd.

Blot 50 pct. bærer redningsvest

Samlet set er det godt halvdelen af fritidssejlere, fritidsfiskere, kajakroere, surfere og personer på jetski, som ofte tager redningsvest på før turen på vandet.

LÆS OGSÅ:
Flydedragt og tørdragt - kend den vigtige forskel

René Højer, der er programchef og ansvarlig for vand- og badesikkerhed i TrygFonden, håber, at indsatsen, som sætter fokus på skipperansvar, vil fungere som en venlig opfordring til at bryde vanen og få vesten på.
 
– Det er mit håb, at vi en dag slet ikke behøver at diskutere, om vesten skal på eller ej. Ligesom det i dag er tilfældet med sikkerhedsseler i bilerne. Men indtil da kan vi kun opfordre til, at skipperne går forrest som nogle gode eksempler for sikkerhedskulturen. Når omkring halvdelen af dem, der i dag bruger vandet, allerede bruger veste, så skal de blot hver især få én anden til at begynde, og så vil vi være i mål, siger René Højer.​​​

FAKTA​

Myten er aflivet: 7 ud af 10 dødsulykker sker i stille vejr 

Det er en sejlivet myte, at ulykker til søs oftest sker i hårdt vejr. Men faktum er, at 70 pct. af dødsfaldene i forbindelse med fritidssejlads og fiskeri i 2009-2017 skete i stille vejr med en middelvind på 5 m/s eller mindre. Ofte har man paraderne nede i stille vejr og kan tænke, at her er der ingen risici. En undersøgelse fra 2017 viser også, at 43 pct. af fritidssejlere og fiskere tror, at vesten er mindre vigtig i godt vejr. Men det er ikke sandt, for vandet er stadig vådt og kan selv på en lun og stille dag være meget koldt.

Ud af de 149 fritidssejlere og fritidsfiskere, som druknede 2009-2018

  • bar 24 pct. redningsveste
  • var 70 pct. 50 år eller ældre
  • var 91 pct. mænd

Det er en myte, at ulykkerne sker langt fra land

Stort set alle de dødsfald, som er sket i forbindelse med fritidssejlads og fiskeri i de seneste år, er sket tæt på land i de indre danske farvande.

LÆS OGSÅ:
Brandslukning og sikkerhed ombord

Så mange bærer redningsvest:

  • Vandscooter/jetski: 91 pct.
  • Surfboard: 81 pct.
  • Kajak, robåd, pram: 53 pct.
  • Sejlbåde: 50 pct.
  • Jolle: 48 pct.
  • Motorbåd: 22 pct.
  • Kutter: 22 pct.

(Kilde: Søsportens Sikkerhedsråd)

Du kan også bestille Skipper – materialer til din foretrukne havn her: https://www.respektforvand.dk/paa-havet/sejlsikkert/kampagneside-2019/materialer-til-havnen

Hvad mener du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.