Brandslukning og sikkerhed ombord - smaabaadsnyt - alt om småbåde og hvad vi bruger dem til.

Brandslukning og sikkerhed ombord

Undgå brand ombord

Brand ombord er en alvorlig hændelse og en bådejers værste mareridt, da det ofte kan være med betydelige skader og i værste fald betyde personskade. Vi ser i denne artikel på hvilke situationer, hvor du skal være ekstra påpasselig og hvilket brandslukningsudstyr du bør have ombord.

Mere end 10% har oplevet en farlig situation ombord

I 2020 oplevede man især mange brande ombord på mindre både og OUH’s Ulykkes Analyse Gruppe igangsatte en undersøgelse, for at klarlægge årsagerne til de mange brande og mere end 10% af de adspurgte i spørgeskemaundersøgelsen har bekræftet, at der har været ulykker eller nærved-ulykker ombord.

Her er nogle gode råd

Søsportens Sikkerhedsråd rådgiver sejlere og bådejere om sikkerhed og har givet en vejledning omkring det at undgå brand ombord og ser man på de første resultater fra Ulykkes Analyse Gruppen, kan man allerede nu komme med nogle gode råd for at undgå brand ombord:

 • Pas på med spritbrændere ombord især ved opfyldning og brug
 • Hold bådens elektriske installationer i orden og godt vedligeholdt
 • Gennemfør brandøvelser og instruer andre ombord
 • Sørg for at motorrum er rengjort og overskueligt
 • Vær opmærksom på især varme elementer som for eksempel udstødning i motorrummet
 • Forlad ikke båden med elektriske varmeapparater tændt
 • Bådens batteri skal være spændt fast og placeres et sted med ventilation
 • Vær opmærksom når der fyldes brændstof på båden. Undgå spild og pas på dampe
 • Hav det rigtige brandslukningsudstyr ombord
 • Husk aldrig at slukke en oliebrand med vand

Brændstofpåfyldning er et af de områder, hvor du skal være ekstra påpasselig. Under tankning skal motoren være stoppet og der skal slukkes for kogeapparater, varmeovne og lignende. Tobaksrygning og brug af åben ild om bord er naturligvis forbudt, når der tankes.

Hvis din motor sætter ud under sejlads, så undersøg straks om der er brændstoflækager hvilket ofte kan lugtes. Du kan læse hele Søsportens Sikkerhedsråd’s vejledning om at undgå brand og eksplosion ombord her

Ildslukker
Gasgrillen er ombord på rigtig mange både og giver på en let måde et lækkert måltid, men vær opmærksom på brandfaren og hav en ildslukker i nærheden. På billedet en lille model ildslukker der hurtigt kan træde til før det udvikler sig til en farlig situation, men sørg også for at have større ildslukkere ombord

Brandslukningsudstyr

Søsportens Sikkerhedsråd kommer med flere anbefalinger til det rigtige brandslukningsudstyr ombord på båden. Brandslukningsudstyret skal være anbragt på båden, så det er let tilgængeligt, så man kan reagere hurtigt ved en eventuel brand. Alle både bør som minimum have en 2 kg. brandslukker ombord og desuden en 1 kg. og et brandtæppe, hvis der laves mad på kogeapparater. Har du en større motorbåd bør du have en eller flere 6 kg. brandslukkere og vær opmærksom på, at der også findes avancerede slukningssystemer, der kan monteres i større motorrum.

Ildslukker
Sørg for at have rigeligt med brandslukkere ombord. Med brandslukkerne følger et beslag der gør at den kan fastgøres de fleste steder, så sørg for at anbringe den et lettilgængeligt sted

ABC pulverslukkere er kendetegnet ved at de er effektive ved:

 • A = Organiske materialer – Glødebrande, træ, papir, tekstiler
 • B = Væskebrande, Benzin, olie m.m.
 • C = Gasbrande
 • De kan desuden slukke brande i el op til 1000 volt i en afstand a minimum 1 m.

Pulverslukkere skal trykprøves når de er 5 år gamle og da dette eftersyn ofte koster mere end en ny pulverslukker, vælge de fleste at købe en ny.

Ildslukker
Brandslukkerens manometer skal være i det grønne felt og husk at udskifte brandslukkeren hvert 5. år eller underkast den et eftersyn

“Alle både bør som minimum have mindst en 2 kg. pulverslukker. Hvis der laves mad ombord i i tillæg en mindre brandslukker og et brandtæppe”

LÆS OGSÅ:
Vi tester 2 oppustelige redningsveste

— Søsportens Sikkerhedsråd

Ildslukker
Søsportens Sikkerhedsråd anbefaler en 2 kg. brandslukker ombord sammen med et brandtæppe hvis der laves mad. Brandtæppet til højre i billedet kan hurtigt kvæle ilden og stoppe en farlig situation før den udvikler sig

Dette skal du gøre i tilfælde af brand ombord

I tilfælde af brand skal man undgå panik. Få alle mand ud i det fri – eventuelt op på dækket i vindsiden. Alle skal have redningsveste på. Gør en eventuel gummibåd klar og giv den en lang line, når den søsættes, så den driver klar af fartøjet. Smid eventuelle gasflasker over bord. Luk så tæt som muligt til det rum, hvor der er brand (begræns lufttilførslen). Er der mulighed for det, så luk for brændstoftilførslen til motoren. Tøm ildslukkeren ind i det brandhærgede område, men luk ikke mere op til rummet end højst nødvendigt. Tilkald hjælp med nødsignaler. Sidst men ikke mindst: Bliv længst muligt om bord. Bliver du nødt til at forlade fartøjet, skal det ske til luvart (vindsiden).

Førstehjælpkasse ombord

En god førstehjælpskasse er standardudrustning i de fleste både og det er noget alle bør have ombord. Udover at kunne stoppe alvorlige blødninger ved for eksempel snitsår, så er det også altid rart at have et plaster ved hånden ved mindre skader hvis man har været lidt uheldig. Denne model fra Biltema indeholder det meste basisudstyr og kommer i en praktisk nylontaske. Forbindingsposerne er opdelt iht. 1-2-3-systemet: til små sår, til store sår og til meget store sår. Desuden er der i førstehjælptasken et åndedrætsværn, varmetæppe, elastisk bind, saks, beskyttelseshandsker, sikkerhedsnåle, slynge, metalpincet og plastre.

Førstehjælpskasse
En god og rummelig førstehjælpskasse med tydelige instruktioner ilagt. Den klarer de fleste situationer ombord og kan let stuves af vejen i et handskerum eller i kabinen

Førstehjælpstasken indeholder også en instruktionsfolder som i klare billeder viser, hvordan man ligger en forbinding osv.

Billederne herunder viser to former for førstehjælpskasser – en mindre vandtæt model der er særlig velegnet til mindre joller og en større med flere elementer. Man kan med fordel supplere førstehjælpskasser med et stort sortiment af plastre