Bådtrailerens eftersyn – sådan gør du - smaabaadsnyt - alt om småbåde og hvad vi bruger dem til.

Bådtrailerens eftersyn – sådan gør du

Mange både og joller transporteres hver dag rundt til landets forskellige havne på en trailer eller en bådtrailer. Det transportable setup med bådtraileren er til stor glæde for hele familien, der vil nyde en god dag på vandet på forskellige lokationer. Du kan selv udføre en stor del af bådtrailerens vedligehold og vi giver her nogle tips og tricks til vedligehold af din bådtrailer, så den er i god form og på en sikker måde kan transportere din båd.

Sikkerheden skal være i top

Hvis man er den lykkelige ejer af en lidt tungere båd, ved man at der er store kræfter på spil, når båden skal trækkes på bådtraileren eller den skal op og ned af bådramperne. Derfor er der flere sikkerhedselementer, hvor man absolut ikke må gå på kompromis:

  • Bådtrailerens bremser og tilkobling til bilen
  • Lys og lygter
  • Spil og spilstrop
  • Kuglelejer og aksel
  • Bærende elementer

Bremser og tilkobling

Hvis du har en bådtrailer med bremsesystem er det vigtigt at dette kontrolleres jævnligt og at du i det hele taget er opmærksom på at kabler ikke er groet fast og at der er den fornødne bremsekraft på bådtraileren. Bremsesystemet fungerer som regel ved at bådtrailerens tilkoblingsanordning skubbes bagud og aktiverer et kabel, der aktiverer bremserne.

Bådtrailer eftersyn
Trailerens bremsefunktion starter ved tilkoblingsanordningen, der skal kunne glide frem og tilbage ved opbremsninger. Smørenipler skal ved eftersynet trykkes igennem med en fedtsprøjte

Tilkoblingsanordningen skal kunne skubbes frem og tilbage, så den kan aktivere kablet/kablerne, derfor skal dette system vedligeholdes ved at man smører glideanordningen med fedt. Ofte er der smørenipler til dette og det kan let gøres ved hjælp af en fedtsprøjte. Bremsede trailere er også udstyret med en sikkerhedswire der skal have fæste i bilens karosseri – kontroller denne og udskift om nødvendigt. Sikkerhedswire og bremse-reservedele finder du hos Biltema.

Bådtrailer eftersyn
Sikkerhedswiren skal i tilfælde af at traileren hopper af krogen, kunne aktivere trailerens bremser. Vær opmærksom på om den er rustet og udskift om nødvendigt

Man kan ofte mærke ved opbremsninger om bådtraileren bremser tilstrækkeligt og en anden måde at kontrollere dette på er ved at bremse hårdt med bilen og derefter med en donkraft løfte bådtrailerens hjul en efter en for at kontrollere om hjulet er bremset. At udskifte og reparere bremsesystemet er en større opgave og hvis du ikke er helt tryg ved det, skal du overlade det til et professionelt værksted.

Lys og lygter

Bådtrailerens elektriske lygtesystem er ofte udsat for vand og fugt, derfor er det vigtigt løbende at beskytte lygter, forbindelser og stik. Dette gøres lettest ved at anvende fugtfortrængende spray som for eksempel Biltema’s Multispray X4, der er en særlig spray der har en god indtrængningsevne og samtidigt fugtfortrænger og laver en beskyttende hinde på stik og forbindelser.

Bådtrailer eftersyn
Bådtrailerens lys og lygter kan med fordel efterses. Afmonter eventuelt lygteglassene og afrens pærer og forbindelser

Et sted der skal have særlig stor opmærksomhed er stikket der leder strøm til lygtebommen. Her er det en god ide at adskille stikkene og sørge for en god beskyttelse af stikkene og her er dert værd at huske at bagsiden af stikket også skal have påført en beskyttelse i form af fedt eller Multispray X4.

Bådtrailer eftersyn
Husk at efterse trailerens stik. Stikket på billedet fungerede efter hensigten, men var meget tæt på at miste flere forbindelser på grund af rustangreb

Reflekser

De fleste lygtesystemer er stadig med gamle glødepærer, hvor der er behov for en god forbindelse mellem pærernes og bund og sider, der for er det også en vældig god ide at beskytte disse forbindelser – og meget gerne også når traileren er ny, så forbindelserne er beskyttet fra starten.

Bådtrailer eftersyn
Bådtraileren har flere reflekser monteret og de skal være hele og rene og ikke være bleget af UV-påvirkning

Bådtraileren er flere steder forsynet med reflekser og det skal være en den af eftersynet at kontrollere om disse er hele og ikke er bleget af UV-påvirkninger, så de har mistet deres funktion. Reflekser er lovpligtige og især den bagerste trekantrefleks glemmer mange at den skal være på traileren. Da investeringen i nye reflekser er ret lille er det en ting som man ligeså godt kan få bragt i orden, så man ikke risikerer en bøde eller at man kører med en bådtrailer uden fuld synlighed.

Køl- side og stævnruller

Når en båd er placeret på bådtraileren, skal kølrullerne være vægtbærende og siderullerne skal blot støtte båden, så den ikke vælter til siden. I forbindelse med eftersynet bør man afmontere akslen til kølrullerne og smøre aksler med en god vandafvisende fedt – for eksempel Biltema marinefedt 30-548.

Kontroller at der ikke er revnedannelser på kølrullerne og at de ubesværet kan dreje rundt. Det samme er gældende ved siderullerne, hvor man skal sikre sig at de er hele, så de kan støtte båden uden risiko for at de beskadiger skroget.

Spil og spilstrop

Spillet foran på bådtraileren skal være i stand til at trække båden op på kølrullerne og her er det en væsentlig ting ved eftersynet at kontrollere at spillets stop fungerer upåklageligt, da det skal sikre at båden ikke trækkes baglæns. Sker dette utilsigtet kan spillets håndtag med meget stor kraft svinge rundt og give skader. Tænder og bøsninger bør smøres med marinefedt eller tilsvarende og husk også at give selve håndtaget tyndtflydende olie, så det drejer let.

Spilwiren/spilbåndet skal være hel og uden skader og man bør rulle denne helt ud for at sikre sig at der ikke er skader på denne. Hvis spillet er udstyret med en stålwire, skal denne være uden “lus” (wirestykker der stikker ud), da disse kan give skader på fingrene. Mange vælge idag at opgradere deres spil med de nye spundne spilliner, der udover at have en brudstyrke der er bedre end stålwire også udmærker sig ved at de ikke ruster og at der ikke kommer lus i disse. Se et eksempel på denne line her

Bådtrailer eftersyn
Hvis dit trailerspil er forsynet med en gammeldags stålwire, kan du med stor fordel opgradere til de nye spundne HMPE-typer, der har en helt utrolig holdbarhed og brudstyrke. På billedet er model fra Biltema

I enden af spilwire/strop er der en krog der fastgøres i bådens stævnøje og især låsen på denne skal efterses og kontrolleres at den er i orden.

Dæk og hjul

Trailerens dæk er ofte belastet ret meget og der er helt særlige krav til dæk, hvor de skal være i stand til at bære den belastning de udsættes for under brug og der kan være krav til, hvor gamle dine dæk må være, hvor nogle krav for eksempel er max. 7 år.

Bådtrailer eftersyn
Dæktrykket skal kontrolleres jævnligt og har stor betydning for bådtrailerens køreegenskaber. Den digitale model fra Biltema kan let opbevares i bilens handskerum

Dæktrykket er vigtigt, da det sammen med kugletrykket i høj grad bestemmer trailerens køreegenskaber. Husk at kontrollere dæktrykket med jævne mellemrum og sikrer dig også at dækkets slidbane er af passende dybde, da det også modvirker risikoen for irriterende punkteringer

Husk ved alle reparationer hvor traileren løftes med donkraft at understøtte med bukke.

Bådtrailer eftersyn
Donkraften er uundværlig ved eftersynet af bådtraileren. Husk at understøtte med bukkke og gerne en stopklods så traileren ikke flytter sig. Denne model donkraft fra Biltema udmærker sig med en rigtig fin løftehøjde og en løftekapacitet på 1500 kg.

Flere varer i Biltema’s sortiment kan anvendes til trailerens eftersyn. Herunder er vist eksempler på varer og værktøj, der er nyttige at have til vedligehold af bådtraileren:

Dæktryksmåler 15-219

Smøresprøjte 20-723

Fedt 36-1982 og 30-548

Multispray 36-4591

Stik 34-1769

Stik 34-1767

Stopklods 34-258

Reflekser 42-2149, 42-157, 42-158

Donkraft 15-892

Line til spil 25-0669

Krog 15-3577

Sikkerhedswire 41-310


Hvad mener du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.