Sådan korrosionsbeskytter du båd og motor - smaabaadsnyt - alt om småbåde og hvad vi bruger dem til.

Sådan korrosionsbeskytter du båd og motor

Motorer, ledningsnet, spil og andre elektriske komponenter er i det hårde saltholdige miljø på båden særlig udsatte og kan også være det i forhold til galvanisk tæring. Derfor kræver det særlig opmærksomhed fra bådejeren og hvis det sidder ubeskyttet ombord, bør du regelmæssigt gennemgå disse for at undgå svigt. Tec7 har produkter der er målrettet det våde og saltholdige miljø og vi ser her nærmere på hvordan du med deres GT7 på en let og god måde kan sikre din båd og motor

GT7 beskytter bådens motor

De fleste fabrikanter af motorer til både foreskriver at der udføres et service på motorerne mindst en gang om året. I forbindelse med dette service anbefales det at lægge en beskyttende hinde flere steder. Tec7’s GT 7 er særlig velegnet til motorens service og du bør især give disse områder opmærksomhed:

 • Powertrim og tilt da det sidder i et udfordrende miljø under og tæt på overfladen
 • Motorblok
 • Låsemekanisme til motorhætten
 • Gåshåndtagets bevægelige dele
 • Fjernkontrol og kabler
 • Elektriske stik og startmotor
 • Karburators spjæld og bevægelige dele

Da GT7 samtidigt har gode rensende egenskaber, er den også et helt fantastisk til at rengøre de nedre inderste dele af påhængsmotorens kåbe, hvor du også samtidigt sikrer dig, at det får en god beskyttelsesfilm og effektivt beskytter mod vand, der sprøjter op under motoren under sejlads. På indenbordsmotorer kan GT7 anvendes til samme formål ved afrensning af motorrummet.

Hvis du skyller påhængsmotoren med ferskvand efter en tur på vandet, er det en god ide at spraye med GT7 efterfølgende og tørre efter med en klud – så skaber du en god beskyttelse og udnytter samtidigt multisprayens fugtfortrængende egenskaber optimalt. GT7 penetrerer og via sin lave overfladespænding fortrænger det fugten, renser og lægger en beskyttende hinde på stik og forbindelser

Tec7 GT7 multispray
Tec7 GT7 er fortrinlig til beskyttelse af bådens motor – brug det gerne efter hver tur, da det fortrænger fugten og sikrer mod rust og korrision

Multistik og ledninger ombord

De elektriske dele på båden skal vedligeholdes og især multistik og batteriforbindelser er vigtige elementer i at holde båden sejlende gennem hele sæsonen. De elektriske komponenter er i det hårde saltholdige miljø særlig udsatte og kan også være det i forhold til galvanisk tæring. Derfor kræver det særlig opmærksomhed fra bådejeren og hvis det sidder ubeskyttet ombord, bør du regelmæssigt gennemgå disse for at undgå svigt.

Multistik anvendes på både påhængsmotorer, indenbordsmotorer og i bådens ledningsnet og de kan ofte meget let adskilles for at give dem en præventiv beskyttelse med GT7. GT7 både penetrerer ind i emnerne og sikrer at det med sin fugtfortrængende virkning beskytter mod senere korrosion så du undgår udfordringer med at båden ikke vil starte eller der er elektriske systemer der ikke fungerer.

Ligeledes er det en særlig god ide at give sikringsboksen et beskyttende lag GT7. Her skal du være særlig opmærksom på selve sikringerne, da de ofte kan være irret ved selve kontaktpunktet til sikringsboksen og her bør dette afrenses helt, så du er sikret god kontakt

Tec7 GT7 multispray
En præventiv vedligeholdelse af bådens ledningsnet og multistik er en rigtig god ide – så undgår du irriterende situationer på vandet hvor tingene ikke fungerer

Multispray til mange formål i båden

GT7 er i sandhed en multispray der er særlig velegnet til bådejere og vi nævner her nogle eksempler på hvilke funktioner denne multispray har ved anvendelse i båden og dens motor:

 • Stopper og forebygger kortslutninger.
 • Løsner kraftigt rustede bolte, møtrikker, skruer, ventiler, antenner og bevægelige dele.
 • Beskytter tændingsanlæg mod fugt.
 • Rengører elektriske og elektroniske kontakter.
 • Får krom- og rustfri dele til at skinne igen.
 • Smører og bevarer låse isfrie.
 • Fjerner olie og tjærepletter
 • Fjerner fugt fra kontaktbokse og andet elektronik
 • Beskytter metaldele mod påvirkning fra vand, fugt og saltsprøjt
 • Holder betjeningsgreb og spil funktionsdygtige
 • Rengør, beskytter og smører led og hængsler
 • Rengør og beskytter fiskehjul mod aflejringer.
 • Forebygger kortslutninger i elektriske kontakter.
Tec7 GT7 multispray
Tec7 GT7 er udstyret med et praktisk dyserør, der sikrer at du kan sprøjte det ind præcist hvor det skal – også på ufremkommelige steder med meget lidt plads

Rustne bolte løsnes af GT7

På trods af en god præventiv vedligeholdelse mod korrosion kan mange bådejere få brug for at løsne fastsiddende og rustne skruer og bolte. Dette arbejde er ofte tidskrævende og kan i værste fald ødelægge dyre komponenter. Tec7’s GT 7 har den gode egenskab, at den via sin unikke sammensætning, opløser rustkrystallerne og derved løsner emnerne, så de lettere kan adskilles

Da GT7 multisprayen samtidig er kold, når den forlader sit hi i dåsen, opnås en dobbelteffekt, da den udover at opløse rustkrystallerne, også via koldkrympning får emnerne til at trække sig sammen. Det er i princippet sammen effekt man opnår, når man med en skærebrænder varmer emnerne op og derefter afkøler.

Du kan læse meget mere om Tec 7 på deres hjemmeside

Tec7
GT7 er blot et af Tec7’s mange produkter til kvalitetsbevidste bådejere

Hvad mener du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.