Lov om desinficering af fiskegrej træder i kraft fra og med idag! - smaabaadsnyt - alt om småbåde og hvad vi bruger dem til.

Lov om desinficering af fiskegrej træder i kraft fra og med idag!

Fødevarestyrelsen under Miljø- og Fødevarestyrelsen har igennem flere år, anbefalet at fiskegrej rengøres og desinficeres såfremt at fiskegrejet benyttes i flere forskellige fiskevande – læs bl.a. deres tidligere retningslinjer her. Derfor er det også vigtigt, at fiskegrejet bliver rengjort og desinficeret, hvis det har været brugt i udlandet, så der ikke bliver hjembragt smitsomme fiskesygdomme, som Danmark er erklæret fri for.

Nye skærpede lovkrav gælder fra idag !!!

Smaabaadsnyt erfarer at der per 1. april 2020, er indført følgende skærpede lovkrav på området, der således nu OGSÅ gælder indenfor landets grænser når man bevæger sig fra et fiskevand til et andet:

  • HELE fiskelinen skal afsprittes uanset om den har været i berøring med det aktuelle fiskevand – det er ikke længere tilstrækkeligt at skifte forfang. Dette gøres nemmest ved at gennemvæde en klud og trække linen af. Alternativt kan der medbringes erstatningsline og inden du skifter fiskevand, så køres ny line på.
  • Såfremt et fiskehjul har været benyttet i eet fiskevand, skal fiskehjulet have karantæne i minimum en 14 dages periode, inden at det kan benyttes i et andet fiskevand. Bemærk at det er dig, der skal kunne dokumentere at dit fiskehjul ikke var været brugt i de seneste 14 dage. Tag eventuelt et billede på hver fisketur af det grej, som du benytter.
  • Benyttes waders, gælder der også for disse, en 14 dages karantæneperiode. Der er særlige krav til desinficering af vadestøvler.
  • Har du søsat din båd i en sø, er det påkrævet med en komplet afspritning af båden.
  • Endeagn der er benyttet, SKAL afsprittes og der fordres at der skiftes springringe på endeagnen, da det vurderes at springringene ikke kan rengøres i tilstrækkeligt omfang
  • Er du trollingfisker, gælder ovenstående lovkrav samtlige fiskeredskaber, der har været i vandet (dipsy, sideplanere, planerboards mm)
Obligatorisk udstyr på enhver fisketur fremover: klud, erstatningsline og rigelige mængder sprit. Vi anbefaler at transportere spritten i en mindre forstøverflaske, da det 1) ikke fylder så meget 2) er en god måde at få afsprittet specielt endeagn på. Bemærk at du ikke kan eller må bruge håndsprit, men udelukkende den almindelige husholdningssprit.

Smaabaadsnyt har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Miljøminister Lea Wermelin omkring den hastebehandlede lov.

LÆS OGSÅ:
Apex - nye farver og UV-Glow

Hvad mener du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.