Storstilet projekt skal forbedre havmiljøet i Lillebælt - smaabaadsnyt - alt om småbåde og hvad vi bruger dem til.

Storstilet projekt skal forbedre havmiljøet i Lillebælt

Nyt projekt skal styrke biodiversiteten og forbedre forholdene for sårbare arter i Lillebælt og øge bevidstheden om havmiljøet

Forsknings- og formidlingsprojektet ”Bælt i Balance” har som mål at forbedre havmiljøet i Lillebælt. Projektet vil skabe forandring direkte ved at styrke Naturpark Lillebælts biologiske mangfoldighed og ved at forbedre forholdene for særligt sårbare dyrearter som marsvin, torsk og havørred. Projektet vil også arbejde indirekte ved at øge bevidstheden om havmiljøet via forskning og formidling.

Projektet er bygget op omkring et bredt samarbejde mellem de tre kommuner bag Naturpark Lillebælt – Fredericia, Middelfart og Kolding – Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, fritids- og erhvervsfiskere samt frivillige. Projektet er støttet af Nordea-fonden og VELUX FONDEN med et samlet beløb på 17,1 mio. kr.

Fiskereservater, stenrev og en indsats mod krabber

I projektet, som løber fra 2020-2024, vil der blive skabt en lang række forbedringer for havmiljøet i Lillebælt. Det inkluderer bl.a. aftaler med erhvervsfiskere om frivillige fiskereservater, hvor hensigten er at beskytte torskeynglen, så fiskene får mulighed for at vokse sig store. Herved kan de bidrage til fremtidige generationer og dermed bedre fiskeri. 

Desuden skal der etableres et smoltrev, der skal beskytte de små ørreder imod rovdyr som skarv og sæler, når fiskene forlader vandløbet og svømmer ud i havet. Vi ved fra tidligere undersøgelser, at overgangen fra åen til havet er en meget sårbar fase for de små fisk, og at en stor del af dem dør i denne fase. Her spiller skarv og sæler formodentligt en stor rolle. Et smoltrev giver de små fisk mulighed for at gemme sig og derved undgå at blive ædt. 

LÆS OGSÅ:
Olie lækket i Aabenraa Fjord

Der vil også blive genskabt huledannende stenrev, som er forsvundet fra området på grund af stenfiskeri.

I projektet vil der derudover blive etableret biohuts (vuggestuer for fisk) i havneområderne, hvor mindre fisk har mulighed for at søge skjul, så de undgår at blive ædt. 

Der vil også være fokus på at udnytte de mange krabber i Lillebælt til gode formål. Der har gennem en årrække været alt for mange krabber i området, hvilket skaber udfordringer for det omgivende havmiljø.

Sidst, men ikke mindst vil der være en informationskampagne for at nedbringe støj i havet

Forskningen undersøger effekten af forbedringerne

Forskningen i projektet ”Bælt i Balance” skal undersøge, om forbedringerne har den ønskede virkning. Resultaterne vil blive formidlet videre til borgerne og kan bidrage til en forvaltning, der fokuserer på økosystemet i Lillebælt. Det giver kommunerne nye værktøjer til at forbedre havmiljøet i fremtiden.

Forskningen vil især have fokus på at få mere viden om virkning af fiskereservater, smoltrev, biohuts og støj. Undersøgelserne af biohuts udføres dog i mindre grad af forskerne og i højere grad af lokale aktører.

Vi ved allerede fra andre studier, at huledannende stenrev har en positiv effekt på en række arter og på biodiversiteten, og derfor vil forskningen i projektet have mindre fokus på at undersøge effekten af de udlagte stenrev.

Kilde: Fiskepleje.dk

Hvad mener du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.