Nyt dansk tun-projekt ! - smaabaadsnyt - alt om småbåde og hvad vi bruger dem til.

Nyt dansk tun-projekt !

Tilbage i 1920-1960’erne var tunen tilstede i relativt store mængder i sensommer/efterår i disse farvande og gav bl.a. ophav til et særdeles eftertragtet sportsfiskeri i Øresund og et stort kommercielt fiskeri fra bl.a. Skagen. Den nye undersøgelse i 2019 bruger samme metode som benyttet med succes i 2017 og 2018. Erfaringerne fra de tidligere forsøg bruges til at optimere fiskeriet og mærkningen, så fisken skånes mest muligt. Erfarne sportsfiskere fanger nænsomt tunen, hvorefter forskerne påsætter mærkerne og genudsætter fisken. Tunen er ellers ulovlig at fange i danske farvande, men projektet har fået en dispensation. 

De nye videnskabelige resultater vil hjælpe forskerne til at forstå, hvordan faktorer som fiskeri, klima og fødetilgængelighed kan påvirke tunens opholdssteder og vandringsadfærd, og i hvilket omfang de to grupper af tun opholder sig sammen. Herigennem håber forskerne bedre at kunne forstå bestandsdynamikker og dermed bedre kunne rådgive i forhold til en bæredygtig forvaltning fremover, således at tunen vedbliver med at være en del af den danske fiskefauna og fremover også en meget værdifuld ressource for det rekreative fiskeri. 

Projektet foregår i tæt samarbejde med forskere fra Sveriges (Sveriges Landbrugsuniversitet), Irland (InlandFisheriesIreland) og UK (Center for Environment, Fisheries and Aquaculture Science), som foretage lignende mærkninger.

Sportsfiskere skal fange fisk til mærkning

Udgangspunktet for projektet bliver Skagen, hvor fiskere og forskere mødes i perioden fra 23. august til 8. september. Det største arbejde udføres af frivillige sportsfiskere, som stiller erfaring, båd, grej og muskelkraft til for at fange tunene til forskerne.

Planen er, at de erfarne sportsfiskere nænsomt fanger tunen, hvorefter forskerne påsætter mærkerne og genudsætter fisken. Det er ikke tilladt at fange blåfinnet tun i danske farvande, men projektet har fået en dispensation.Har du lyst til at hjælpe DTU Aqua med at mærke blåfinnet tun, er du velkommen til at kontakte Kim Aarestrup, kaa@aqua.dtu.dk inden den 1. august kl 17. For at kunne komme i betragtning som hjælpefisker skal man kunne dokumentere erfaring med big-gamefiskeri og erfaring med fangst af meget store tun (over 200 kg) er en klar fordel. Derudover findes der en række krav til udstyr og både.

LÆS OGSÅ:
Igen en stor helleflynder, fanget på det gule rev !

Kilde: Fiskepleje.dk – læs hele offentliggørelsen her

Hvad mener du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.