Samarbejde om en dansk tunkvote til lystfiskere ! - smaabaadsnyt - alt om småbåde og hvad vi bruger dem til.

Samarbejde om en dansk tunkvote til lystfiskere !

Har du fulgt med i de seneste års tun-rapporter fra Skagen og glædet dig over at tunene er vendt tilbage til de danske farvande – og noget tyder på at det måske bliver muligt for danske lystfiskere lovligt at fiske efter tun i Danmark.

For det forlyder, at en udvalgt skare af småbådsklubber og Danmarks Sportsfiskerforbund, er gået sammen for at intensivere arbejdet med at skaffe en kvote til de danske lystfiskere. På alle måder en indsats der fordrer snilde og et stort koordineringsarbejde, for ikke blot skal de danske myndigheder overbevises om ideen – men skal der skaffes en kvote, så skal kvoten dannes ved at andre lande frigiver nogle tunfisk til Danmark.

LÆS OGSÅ:
Se de vilde tunfights fra Skagen!

 

Som du sikkert kan huske, var sommerens tun-indsats et udbygget samarbejde mellem danske og svenske tunfiskere, men hvor Danmark så er langt inde i et struktureret samarbejde, er svenskerne i skrivende stund igang med at etablere en tilsvarende arbejdsgruppe, der sammen med den danske, kan fremme den samlede region. Den svenske arbejdsgruppe forventes samlet indenfor 14 dage.

En af hindringerne er naturligvis at der er store økonomiske interesser i at fange tun, og det vil stå i modsætningsforhold til den rekreative værdi og det forventelige opsving i lystfiskerturisme.

LÆS OGSÅ:
VILDT TUN-FISKERI IDAG !! over 20 tunfisk fanget!!!

 

Forudsætningen for projektet er at der er tilstrækkeligt med tun, og da de erhvervsmæssige kvoter er 3-doblet i de senere år fra 10.000 tons til 30.000, vil dette fakta kunne påvirke kvote-arbejdet – for nogle vil mene at den erhvervsmæssige optrapning umuliggør en lystfisker-kvote mens andre vil mene at dette forhold taler for at der er masser af tunfisk.

Samarbejdet er tegnet via engagerede lystfiskere, repræsenteret i en lang række af landets småbådsklubber sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund.

Læs mere om nyheden her

Se film af springende tun her:

Hvad mener du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.