Nødsignaler i båden - smaabaadsnyt - alt om småbåde og hvad vi bruger dem til.

Nødsignaler i båden

Vi er nu i den mørke og kolde tid, som betyder at vandtemperaturen falder og sammen med de færre lyse timer, bliver det endnu mere vigtigt at skabe visuel kontakt hurtigt og effektivt. En effektiv måde at gøre andre bevidst om at en nødsituation er bestemt at anvende visuelle nødsignaler. Søsportens Sikkerhedsråd har angivet nogle retningslinier, som vi her viderebringer i afkortet form:

Generelt

Anvendelse og brug af pyrotekniske signalmidler i fritidsfartøjer er omfattet af ”Lov om fyrværkeri”, ”Søfartsstyrelsens vejledning om pyrotekniske nødsignaler i skibe”, ”Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.” samt ”De internationale søvejsregler”.
Skibe må kun anvende internationale nødsignaler for at tilkendegive, at et skib og/eller en person er i nød, og at hjælp er nødvendig. Det er ikke tilladt unødigt at anvende signaler, der kan forveksles med et af de internationale nødsignaler.
Der findes to kategorier af pyrotekniske signaler, nemlig nødsignaler (røde/orange) der vil blive indgående behandlet, og opmærksomhedssignaler (hvide/grønne).

nød2Opmærksomhedssignaler, der skal behandles som al anden pyroteknik, kan bruges ved kollisionsfare eller i andre situationer, hvor man ikke er i overhængende fare, men blot ønsker at gøre opmærksom på sin tilstedeværelse. Sådanne signaler anvendes også i rednings- og eftersøgningsoperationer, hvor man f. eks. ønsker at oplyse et område. Opmærksomhedssignaler vil ikke blive behandlet yderligere her.
Der stilles ingen krav til, at der skal være pyrotekniske nødsignaler om bord i fritidsfartøjer, men i mange havkapsejladser kræves det i dag, at man har et nærmere angivet antal nødsignaler med om bord f.eks. det kendte ”Sjælland Rundt sæt”.
Søsportens Sikkerhedsråd anbefaler, at man har nødsignaler om bord, da brugen af disse uden tvivl forøger sandsynligheden for at blive fundet i en nødsituation.

 

Typegodkendelse

Der findes to typegodkendelser for pyroteknik, nemlig en CE-godkendelse og en SOLAS-godkendelse (ratmærket). Nødsignaler er mærket med enten den ene eller begge typegodkendelser.Søsportens Sikkerhedsråd anbefaler, at man kun bruger typegodkendte nødsignaler.

LÆS OGSÅ:
Bliv klogere på batterier til båden
nød
Der findes flere muligheder for at købe sine nødblus og raketter. Her er vist et sortiment fra Palby Marine til Offshore brug. Bemærk den vandtætte taske

Typer af pyrotekniske nødsignaler

Ved en international traktat er det bestemt, at følgende pyrotekniske signaler bruges til at signalere, at et skib og dets besætning er i nød: røde nødraketter, røde håndblus samt orange røgsignaler.

Opbevaring og kontrol

Alle lys- og røgsignaler er eksplosive, hvorfor de skal opbevares uden for stærkt sollys og varme. Nødsignaler bør endvidere opbevares i vandtætte beholdere, som forhindrer fugt i at komme i forbindelse med nødsignalerne. Bemærk at der er begrænset holdbarhed på  nødsignaler – ofte 2-5 år.

Valg af nødsignaler

Man skal vælge lys- og røgsignaler ud fra det farvand, man skal sejle i. Nedenfor er der eksempler på, hvilke nødsignaler der mindst bør være om bord i en fritidsbåd alt efter, hvor man sejler. Et godt råd – vent altid med at affyre det sidste nødsignal, til det er sandsynligt, at der er nogen som ser det – f.eks. et andet skib, en helikopter eller personer på land.

Sejlads under land

2 røde nødblus
2 orange røgblus

Kystsejlads

2 røde nødraketter
2 røde nødblus
2 orange røgblus

Sejlads på åbent hav

4 røde nødraketter
4 røde nødblus
2 orange røgblus

Nødraketter

Nødraketter kan i klart vejr ses mere end 5 sømil væk og er derfor et meget effektivt signal. Nødsignalet skydes op i ca. 300 m. højde, hvorefter signalet langsomt daler ned i en faldskærm.
Skyd altid nødraketten af med vinden i en vinkel på omkring 15° fra lodret. Affyr raketterne en ad gangen – de brænder i 40 sekunder.
Den røde raket må kun bruges i nødsituationer, hvor man ønsker hjælp hurtigst muligt, og hvor der ikke er synlig kontakt med dem, man ønsker at signalere til.

LÆS OGSÅ:
Beskyt båden med et båd/dækstativ

Håndblus

Håndblus anvendes primært i indre farvande under land, og hvor der er synlig kontakt med dem, man ønsker at signalere til. Et håndblus lyser i ca. 60 sek. med 15.000 candela og kan ses på ca. 2 sømils afstand.
Affyr altid et håndblus i strakt arm ud over kanten på skibet eller redningsflåden. Det hvide håndblus bruges som opmærksomhedssignal ved kollisionsfare eller i andre situationer, hvor man ikke er i overhængende fare, men blot ønsker at gøre opmærksom på sin tilstedeværelse.

nød3
Et typisk røgsignal i dåseform

Røgsignaler

Røgsignaler er til brug i dagslys og er meget velegnede til at guide en helikopter til uheldsstedet. Røgsignaler udsender orange røg og kan – afhængig af vinden – ses langt væk. Røgsignaler er ikke brugbare i mørke. Røgsignaler kan uden fare også kastes i olie- eller benzinfyldt vand.
Der findes forskellige røgsignaler afhængig af, hvad man har brug for, eller hvad der kræves af evt. myndigheder. For fritidssejlere anbefales håndholdt røgsignal eller dåserøgsignalet.

Bortskaffelse

I Danmark skal kasseret (uanset årsag) pyroteknik afleveres til den lokale genbrugsplads, som har en beholder til formålet. Herefter drager genbrugspladsen omsorg for, at det destrueres på betryggende vis.​

Den uforkortede beskrivelse kan hentes her

4 thoughts on “Nødsignaler i båden

 • 24. oktober 2018 kl. 20:29
  Permalink

  Artiklen om nødsignaler er mangelfuld.
  De nye LED-Odeon FLARE skal også omtales.
  De blinker SOS med kraftig rød i mange timer.
  De holder længe bare du har nye batterier.
  Den kan skrues fast på båden (øverst på lanternemasten) og blinke uden at du gør mere.
  Den ses formodentlig også ret godt i dagslys.

  Tag den med i artiklen.

  Besvar
  • 24. oktober 2018 kl. 20:32
   Permalink

   Hej Anders – tak for din feedback. Vi kender godt disse men har ikke haft lejlighed til at teste den endnu, men håber vi kan bringe en separat artikel om dem på et andet tidspunkt – mvh Per Kreuz

   Besvar
 • 25. november 2019 kl. 10:43
  Permalink

  Der er en fin artikel i PBO, som I bare kan læse, det tager ikke lang tid – så kan i jo godt skrive om den – de er gode og simple og kan ikke brænde hul i noget.

  Besvar
  • 25. november 2019 kl. 10:51
   Permalink

   Hej Anders, tak – har du evt. et link dertil?

   Besvar

Hvad mener du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.