Guide til Tuel Sø - smaabaadsnyt - alt om småbåde og hvad vi bruger dem til.

Guide til Tuel Sø

Tuel Sø ved Sorø, er for mange ganske centralt placeret og har i mange år været en kendt lokation for sandartfiskere, der grundet den meget store bestand af fisk i 2-3 kilos klassen har øjnet muligheden for at få den eftertragtede sandart på krogen. At søen også har kastet gedder over 10-kilos grænsen af sig samt rummer en stor bestand af aborrer gør søen attraktiv for alle rovfisk-fiskere.

På redaktionen har vi i et par årtier, haft gode ture til Tuel Sø og selvom der i de senere år har været aktivt erhvervsfiskeri på søen, er søen fortsat en yndet fiskelokation for os. I den artikel forsøger vi at give en introduktion til pladserne på søen, så du også forhåbentligt kan få en god fiskeoplevelse.

Praktik og regler

Fiskeretten og udlejning af både varetages af Sorø Lystfisker Forening og på deres gode hjemmeside er alt hvad du bør vide. Vær dog opmærksom på at når du har lejet en båd, at du også tager den rigtige både – der er nemlig forskel på foreningens både bl.a. er foreningens egne både udstyret med dam.

Et dagskort koster 75,- pr. fisker og overføres nemt og smidigt via MobilePay.

Fiskekort skal medbringes under fiskeriet, og skal forevises kontrollører og fiskeriopsynsmænd på forespørgsel. Disse kontrollører har desuden ret til at bortvise enhver, som ikke respekterer det påtrykte reglement.

Desuden foreskriver dansk lov, at alle, som er fyldt 18 år, og som fisker i danske fersk- og saltvande, skal være i besiddelse af et gyldigt statsfisketegn. Bruger man båd, skal der medbringes redningsveste til det ombordværende antal personer, – således foreskriver dansk lov også (se her for bestilling af statsfiskertegnet www.fisketegn.dk).

For at beskytte bestanden mest muligt er der vedtaget disse rovfisk-regler:

Der må maks. hjemtages 2 sandart per mand per dag.
– Alle sandarter over 70 cm skal nænsomt genudsættes.
– Der må maks. hjemtages 2 gedder per mand per dag.
– Alle gedder over 80 cm skal nænsomt genudsættes.
– Der må maks. hjemtages 5 aborre per mand per dag.
– Alle aborre over 35 cm skal nænsomt genudsættes.

LÆS OGSÅ:
Rügen leverer ! Gedder op til 16,3 kg.
DSC07013
Per Kreuz med en typisk Tuel Sø – sandart
Pladserne

Det gode ved Tuel Sø er at mulighederne er mange – er der ikke fisk på en plads, kan den næste plads ret konsekvent afprøves. Vi har oprindeligt fundet meget stor inspiration i bogen Fiskeguide – 10 sjællandske søer af Søren Beck og hvor bl.a. Peter Kirkby har givet givet specifikke input til Tuel Sø.

På kortsiden er der sket virkeligt meget i de senere år og hvor man tidligere opmålte søer ved hjælp af lodliner og overflyvninger, er mange søer idag digitaliseret og der forefindes opdaterede dybdekort – hvilket har den betydning at en plads der for 20 år siden så ud til at ligne en nissehue, idag faktuelt er anderledes udseende, simpelthen idet at pladsen er bedre og mere detaljeret dokumenteret.

Vi bruger selv tjenesten C-Map Genesis meget og her kan du oprette en gratis profil og få adgang til mange dybdekort. Selvom du ikke selv ejer et passende instrument, kan du udforske søerne og lægge en taktik for din næste fisketur.

tuelsoe.jpg
Vore konstruerede oversigtskort over Tuel Sø hvor ihvertfald 16 gode pladser venter på at blive besøgt

A) Parkeringsplads – følg vejen langs søen henimod plads Q. Halvvejs er der bådebro go Sorø Lyster Forenings både

B) “Tuelsborg Grunden” eller “1-meteren”. Virkelig stejl skrænt som du kan se af nedenstående kort-udsnit. Som det ses, er spændvidden fra toppen på 1-meter til 12 meters dybde og altsammen indenfor kasteafstand. Er kendt som en sikker helårsplads til både gedder og sandart og der trækker ofte aborrer forbi på de lave partier af pladsen.

Screenshot_2018-07-16_11.49.14

C) “Ved Fiskerens Bro” – selve spidsen der rummer en tydelig skrænt fra 4 til 9 meters dybde, så har vi oplevet virkeligt godt fiskeri på østsiden på 7 meter kurven (ved markøren – se GPS position i nederste venstre hjørne)

Screenshot_2018-07-16_11.49.23

Dette ekkolodsbillede er fra ovenstående position – sky af fødefisk og en 5-6 sandart og jagende aborrer øverst.

Screenshot_2018-06-10_06.54.24

D) “Fugleøen” – en virkelig god aborreplads idet der er masser af småfisk, der trækker ind i den typisk læfyldte bugt øst for skrænten

E) “Guldkysten” som er et selvopfundet navn og mere dækker et område end en specifik position, men i søens østlige parti på dybder mellem 5-7 meter, har vi kronet mange fisketure med fangster herfra. Typisk 2-3 kilos fisk men efterretningerne lyder også på sandart over 6 kilo fanget i dette område i efterårsmånederne.

LÆS OGSÅ:
Ny Minn Kota Talon - dybere og med masser af nye muligheder

Screenshot_2018-07-16_11.49.00

F) “Coladunken” – en god efterårsplads til sandart

G) “Storenæs”, et must visit. Noget af vores bedste fiskeri er ikke på selv StoreNæs / Spidsen, men derimod på 7 meter kurven på vestsiden af Storenæs. Et oplagt sted til Long line jigging fordi at båden typisk er vindpåvirket og du indenfor kasteafstand kan ramme på 15 meters dybde og 2 meters dybde.

Screenshot_2018-07-16_11.48.41

H) Er vinden i øst vil du fra Storenæs, drives mod “Nødden”, der har sit navn fra den oprindelige opfattede form, men i virkeligheden burde den hedde “Peanutten” for formen er ikke nøddeformet men rund.

I) Tættere på land ligger “Lørdagsgrunden”, en ret sikker sommer- og efterårsplads til sandart. Knaldhård bund og derfor et yndet gydested for sandart.

J) “Smutteren”  – en god helårsplads til sandart.

K) “Nissebanken” – lignede oprindeligt en nissehue, men er mere en drønhård top. En velkendt sandart lokation hele året.

L) “6.9”, holder ikke mange men gerne større individer af sandart.

M) “Starteren” – selvopfundet navn, da denne plads ligger ligeud for bådene og er god at begynde fisketuren med. Holder sandart og aborrer.

N) “Banken ved Lillenæs” – god sandartplads hele året.

O) “Lillenæs” – også et must visit, holder mange 2-3 kilos sandart, men qua at vi har oplevet godt geddefiskeri i den vestlige del af søen, har vi også fået gode gedder med vægt op til 7 kilo.

Screenshot_2018-07-16_11.48.18

P) Vestligt parti, der holder godt med gedder.

Q) “Pynten Nord for Bådene”, god plads til aborrer og gedder

Screenshot_2018-07-16_11.49.44

Hvad mener du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.