8 årig dreng fanger kæmpegedde på 145 cm! - smaabaadsnyt - alt om småbåde og hvad vi bruger dem til.

8 årig dreng fanger kæmpegedde på 145 cm!

Det er vist hvad man kan kalde en vellykket far-søn tur for amerikanske David Jackobson og hans far.  For sidst på fiskedagen lykkes det den brave knægt egenhændigt at fange een af de helt store muskie-madammer på imponerende 145 cm !!

Som nedenstående video også viser, så har David fået favnen fuld og der er stor glæde efter genudsætningen af den mægtige fisk.

Muskie/Musky eller også kaldet Muskellunge er den største fisk i gedde-familien (Esociadae) og kan blive op til 30 år gammel – de største rapporterede eksemplarer har haft en længde på 180 centimeter og vægt på 32 kilo.

Grundet ønsket om hurtig genudsætning blev fisken ikke vejet, men anslået vil madammen veje på den gode side af 15-16 kilo.

 

LÆS OGSÅ:
Se gedden på 20,3 kilo hugge under vand !

 

Faktaboks om danske gedders vækst: Geddens yngel vokser hurtigt. Når larven bliver frit svømmende sidst i april, er den 11-14 mm lang.Et år senere er ynglen i gennemsnit 19,6 cm (gennemsnit for hele verden, interval 10 – 36 cm). I Danmark er geddeynglen typisk mellem 12 og 17 cm sidst på sommeren, men ynglen kan under optimale forhold blive større, op til 25-27 cm, ja sågar op til 40 cm. Lige som for aborren er det i brakvand, man finder den hurtigste vækst. Den meget hurtige vækst fortsætter som regel, indtil gedderne bliver ca. 3 år. Herefter aftager væksten. Især aftager hannernes vækst meget, og hanner over 70-80 cm er derfor uhyre sjældne. Hunnernes vækst fortsætter, og de kan blive meget større. Det betyder, at man som tommelfingerregel kan regne med, at gedder over 80 cm altid er hunner. Det var derfor intet mindre end en sensation, da en lystfisker i juni 2012 i en tysk sø fangede en hangedde på 140 cm med en vægt på 15 kg. Den hidtil største kendte han var en gedde på 10,2 kg fra Sverige.

 

LÆS OGSÅ:
Monstergedde på 19 kilo!
LÆS OGSÅ:
Video med 130 cm geddemadamme

 

 

Hvad mener du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.