Sådan gør du, når du fanger en rekordfisk - smaabaadsnyt - alt om småbåde og hvad vi bruger dem til.

Sådan gør du, når du fanger en rekordfisk

Der kan opstå hektiske momenter i kølvandet på drømmefangsten for hvordan griber man lige det hele an samtidigt med at hensynet til fisken også varetages.

Vi bringer her et ekstrakt af rekordudvalgets retningslinjer, som kan fungere som vejledning til når du i lykkelige omstændigheder selv, selv står i situationen. Vi anbefaler at du holder dig orienteret på fiskerekorder.dk

Regler:

Kun fisk fanget på sportslig vis med stang og hjul i danske vande kan godkendes som rekordfisk. For saltvandsfisk fanget fra båd gælder det, at båden skal være udgået og hjemkommet fra og til dansk havn og fisken skal være fanget i rimelig afstand fra Danmark og aldrig indenskærs i et andet land. Kun fisk, der er kroget foran bagerste gællekant, kan blive godkendt som rekordfisk. Fisk, der efter dansk lov er fanget i den pågældende arts fredningsperiode, kan ikke godkendes som rekord. Lokale fredninger og restriktioner skal tillige være overholdt.

Rekordlisten består af tre separate lister:

1.: Den traditionelle rekordliste, hvor der kan optages fiskearter med en vægt på mindst 0,5 kilo. Der kan anmeldes all-tackle-rekorder, lineklasserekorder og fluerekorder. Fisk, der anmeldes i lineklasser, kan optages i 2, 4, 6, 8 og 10 kg-klassen, hvilket vil sige, at når linen testes, skal den i våd tilstand knække på eller under den tilmeldte klasse. Fredfisk optages ikke i lineklasser. Alle fiskearter fanget på klassificeret fluegrej kan optages som fluerekord.

2.: Put-and-take-listen, hvor nedenstående fiskearter fanget i put-and-take-vande med offentlig adgang kan optages. Der anerkendes kun all tackle-rekorder, og der kan ikke anmeldes lineklasserekorder og fluerekorder. Nye arter optages på listen efter behov.

  1. Regnbueørred
  2. Guldørred
  3. Kildeørred/brødding/fjeldørred
  4. Tigerørred
  5. Sølvørred
  6. Ørred (bækørred + søørred)

SAMT:

1. Adriatisk stør
2. Belugastør
3. Diamantstør (russisk stør) 4. Hvid stør
5. Sibirisk stør
6. Sterlet
7. Stjernestør
8. Vestatlantisk stør

 

3.: Mikrolisten, hvor der kan optages fiskearter, der vejer under 0,5 kg, og som ikke allerede er optaget på den traditionelle rekordliste. Fiskearten skal anmeldes efter længde (rundes ned til nærmeste mm), så det er den længste fisk indenfor den pågældende fiskeart (ikke den tungeste), der kan optages som rekord. Der anerkendes kun all-tackle-rekorder. Når en fiskeart overskrider 0,5 kg, rykker den automatisk op på den traditionelle rekordliste uanset at en lettere fisk er længere. Fiskearten overføres herefter til den traditionelle rekordliste. På alle fiskearter skal vægten tillige angives. Er det åbenlyst, at vægten er under 0,5 kg, er det ikke nødvendigt. Der skal medsendes et målebåndsfoto, hvor fisken ligger på eller ved målebåndet med lukket mund og med halen i et naturligt leje (ikke samlet). Snuden kan med fordel lægges op mod en fast kant.

LÆS OGSÅ:
Vi monterer bak-kamera

 

Fiskeri og grej:

Fisken skal udtrættes egenhændigt. Først ved landing af fisken må der modtages hjælp.

Pirke og blink skal være monteret med en fritsvingende krog. Anvendes der en pirk med to kroge, skal den ene være en enkeltkrog. Denne skal være monteret som gummimak eller anden form for ophænger fra pirkens top. Anvendes der ophængere, skal disse være enkeltkroge.

Krogstørrelsen skal tilpasses fiskeriet. Ved f.eks. torskefiskeri anbefales kroge, både enkelt og trekroge, hvor afstanden målt horisontalt fra krogskaftet til krogspidsen maksimalt er 21 mm (svarende til en Mustad-krog 8/0). Ved f.eks. fiskeri efter sildehaj eller lignende kan krogstørrelser over 8/0 godkendes. Ved tvivlstilfælde henvises til punktet om rekordkomiteens bemyndigelse.

Skærmbillede 2017-10-07 kl. 11.47.20.png
Knude (AT) Vægt: 4,025 kg Fisker: Anders Boes Hansen. Kilde: fiskerekorder.dk

Vægt og vejning:

Vægtens fabrikat og model skal altid oplyses. Anvendes en vægt, der ikke er statskontrolleret, skal enten vejecertifikat (eksempelvis fra vægtfirmaet) eller selve vægten vedlægges anmeldelsen. Benyttes der fjedervægt, skal denne altid vedlægges.

Ved vejning ombord på båd skal der altid anvendes bismervægt. Ligger vægtangivelsen mellem 2 afmærkninger på bismervægten, skal der altid rundes ned til laveste afmærkning. Ved anvendelse af alle andre vægttyper skal vejningen foregå i land.

Fiskens størrelse og den anvendte vægt skal stå i forhold til hinanden. F.eks. står en aborre på 2 kilo vejet på en 20 kilos vægt ikke i forhold til hinanden.

Opmåling af fisken:

Længden skal angives som totallængden ”X” (snudespids til halespids). Fisken skal måles liggende på eller ved siden af målebåndet, og der må ikke måles i en bue henover fisken. For mikroarter skal munden være lukket, og man kan med fordel lægge den op mod en fast kant. For mikroarter skal halen ligge i et naturligt leje og må ikke være samlet. For runde fisk måles omkredsen “Y” på det bredeste sted. For fladfisk og rokker måles ”Z” på det bredeste sted.

 

LÆS OGSÅ:
Fantastiske gedder på DRIFTER FLOAT !

Skærmbillede 2017-10-07 kl. 11.20.20Skærmbillede 2017-10-07 kl. 11.20.35

Formkrav til anmeldelsen:

Desuden skal der medsendes en kort beskrivelse af fangstøjeblikket. Her kan bagsiden af anmeldelsesblanketten eventuelt anvendes, ligesom bagsiden kan anvendes til yderligere oplysninger om navn og adresse på skipper samt vidnets/vidnernes underskrift/er.

Med anmeldelsen skal medfølge et vellignende foto, der viser fisk og fanger samt et foto der viser fisk og et måleobjekt (målebånd, sodavandsflaske, fiskehjul eller lignende) eller fisken liggende/hængende på vægten. Ved anmeldelse af rekorder til Mikrolisten skal et egentligt målebåndsfoto indsendes.

 

http://fiskerekorder.dk/wp-content/uploads/2017/03/Regler_marts2017-1.pdf

Foto: Finn Sloth Hansen, tidl. dansk rekord gedde på 21,1 kg. Kilde: fiskerekorder.dk

Hvad mener du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.