Trolling Master 2018 – største præmiesum nogensinde! - smaabaadsnyt - alt om småbåde og hvad vi bruger dem til.

Trolling Master 2018 – største præmiesum nogensinde!

Det er netop offentliggjort at Trolling Master 2018 præmiemæssigt får et nøk opad – samlet præmiesum er på 240.000 og hele 100.000 til vinderen med den største laks.

Nedenfor ses regler og præmiesummer for konkurrencen, bragt i uddrag fra TV2Bornholm

Trolling Master Bornholm 2018 – regler for konkurrencen

Sted: Tejn Havn.
Alle både skal under konkurrencen afgå fra og komme tilbage til Tejn Havn af hensyn til mulig-heden for at håndhæve kontrollen af udstyr på bådene.
Tid (se dog præcise starttidspunkter senere):

Onsdag den 2. maj kl. 12.00 – 18.30 – indvejning af fisk 17.30 – 19.00

Torsdag den 3. maj kl. 07.00 – 18.30 – indvejning af fisk 17.30 – 19.00

Fredag den 4. maj kl. 07.00 – 18.30 – indvejning af fisk: 17.30 – 19.00

Lørdag den 5. maj kl. 07.00 – 18.30 – indvejning af fisk: 17.30 – 19.00

Præmieoverrækkelse:

Dagspræmier: Hver aften fra kl. 19.30

Hele konkurrencen: Lørdag den 5.maj fra kl. 19.30.

Skippermøde: Onsdag den 2. maj kl. 11.00 Derefter hver morgen kl. 06.30

Alle skippermøder og præmieoverrækkelser holdes i Tejn Skibsværfts hal på havnen.

Alle tider samt havn kan ændres af dommerkomitéen som følge af vejrlig eller andet. Indvejning kan begynde tidligere, hvis vejr eller andre for-hold gør det nødvendigt.
Konkurrenceledelse/dommerkomité:

Jan Jørgensen, TV 2/Bornholm

Tom Jensen, Sjællands Småbådsfiskeklub

Anders Schou Jensen, Bornholms Trollingklub
.
1. Største fisk: Vinder er den person, der har fanget den største laks målt i kilo urenset fisk.
Præmierne: 1. 100.000 DKK 2. 50.000 DKK 3. 22.000 DKK

For tydelighedens skyld så skal det understreges, at det i denne konkurrence kan lade sig gøre at vinde flere præmier – teoretisk dem alle tre ved at lande de tre største laks. Den, der fører denne konkurrence, får hver aften udleveret et gult flag, som skal monteres på båden.
2. Bedste båd hele konkurrencen:
Alle laks fanget i konkurrenceperioden over konkurrencens mindstemål på 80 cm tæller med – bemærk dog, at der kun kan indvejes max. 4 fisk pr. båd pr. dag.

LÆS OGSÅ:
NJSK Havkonkurrence 2019 fuldt booket på under 4 timer

Pointregler: 10 point pr. fisk. 10 point pr. kilo.

En laks på 7,8 kg giver således 88 point. I tilfælde af pointlighed vinder den båd, der har fanget det største antal fisk. Er der også lighed i antal fisk, vinder den båd, der har fanget den største fisk.
Præmie:  40.000 DKK
Præmien udbetales til skipper, der skal oplyse cpr.nr. (danske deltagere) eller navn, adresse og fødselsdato (udenlandske deltagere). Bedste båd får hver aften udleveret et grønt flag, som skal monteres på båden.
3. Bedste båd på hver konkurrencedag:
Alle laks fanget på dagen over konkurrencens mindstemål på 80 cm tæller med – bemærk dog, at der kun kan indvejes max. 4 fisk pr. båd pr. dag.
Pointregler: 10 point pr. fisk. 10 point pr. kilo. En laks på 7,8 kg giver således 88 point. I tilfælde af pointlighed vinder den båd, der har fanget det største antal fisk. Er der også lighed i antal fisk, vinder den båd, der har fanget den største fisk.

Præmie: 1. 2.500 DKK
Præmien udbetales til skipper, der skal oplyse cpr.nr. (danske deltagere) eller navn, adresse og fødselsdato (udenlandske deltagere).

4. Største fisk på hver konkurrencedag:
Vinder af dagspræmien er de to største laks målt i kilo urenset fisk.

Præmie:
De to største fisk hver dag:
1. 3.000 DKK.
2. 1.500 DKK

I denne konkurrence deltager kun fisk, der i løbet af dagen er blevet anmeldt til konkurrenceledelsen.

Samlet præmiesum kontant: 240.000 DKK.

Frontbillede: Team Simone i fuld trav, Kilde tv2 bornholm

Hvad mener du?

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.